Nieuwe fustenlij nen efficiënter (TD Z'Wou): "Een groot voor deel van de nieuwe opzet is dat de fusten elkaar zo min moge lijk raken. Dat scheelt veel lawaai. Voor het verplaatsen van het bier vanuit de helder- bier-installatie wordt gebruik gemaakt van pompen die geluidsarm en onderhouds- vriendelijk zijn. Dit type pomp is de afgelopen twee jaar uitge test in Den Bosch." Zoeterwoude De Fustenlijn in Zoeterwoude is begin vorig jaar al gedeelte lijk vernieuwd. Het ging toen om de palletizers en depalleti- zers, anders gezegd het gedeel te waar de volle fusten op pal lets worden gezet en de lege fusten van de pallets worden gehaald. Om de klus nu af te ronden is de helderbier-instal- latie aangepast en is het vulge- deelte bijna compleet vervangen. Alleen de wasstraat voor het reinigen van de buitenkant van de fusten wordt hergebruikt. Mühlebach: "We hadden 20 vullanen, die in totaal goed waren voor 400 ventielen. De drie rotatiemachines die wij nu hier hebben, tellen maar 80 ven tielen. Dat betekent minder kans op storingen en het geheel is beter onderhoudbaar", aldus de TD-er. Den Bosch Den Bosch krijgt een compleet nieuwe Fustenlijn, die door het leven zal gaan als Colonne 14. Deze vervangt de twee fusten colonnes, bekend als de Sankey en de Buro, die tot eind april in produktie blijven. Colonne 14 staat in de hal die kortgeleden nog werd gebruikt als magazijn en voor het handbeladen van containers. Deze ruimte kwam vrij toen die functie werd over geheveld naar de nieuwe Export- loods. Arie Rietveld: "De hal is uiteraard compleet aangepast aan de nieuwe situatie. Er is ondermeer een tegelvloer gelegd, het plafond is vernieuwd De aankomst van de rotatiemachines in Zoeterwoude Den Bosch/Zoeterwoude Heineken zal zijn bierfusten van af april op een andere manier afvullen. De Technische Dien sten van onze brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude hebben daarvoor gezamenlijk een nieuw concept gekozen. De tot nu toe gangbare fustenlijnen kenden een aantal recht naast elkaar gebouwde 'vullanen'. Alle stadia die een fust nu door loopt bevinden zich voortaan achterelkaar. De nieuwe opzet is efficiënter en onderhouds- vriendelijker. Volgens het nieuwe concept passeert elk bierfust achtereen volgens een voorreiniger, een hoofdreiniger en een vulmachine Er wordt gewerkt met rotatie- vullers, zoals bij fles en blik al jaren gebruikelijk. De machines die de fusten inwendig reinigen werken volgens hetzelfde prin cipe. In Zoeterwoude draait de compleet vernieuwde Fusten lijn vanaf begin april op volle toeren. In Den Bosch wordt naast Colonne 11 een nieuwe fustencolonne gebouwd, die eind april in produktie wordt genomen. Arie Rietveld (TD H'Bosch) en Michel Mühlebach

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 6