Hij kan zijn verjaardag slechts één keer in de vier jaar op de echte dag vieren. "Daarom nodig ik altijd mensen op de 28ste uit. Ik ben tenslotte geen maart-kind!" En in zijn (geringe) vrije tijd beweegt hij zich op het sportieve vlak met squash, tennis en golf. Een gesprek met een sociaal ingestelde directeur Export, Frans van der Minne. Frans van der Minne werd 29 febru ari 1948 geboren in Dubbeldam. Een plaats die inmiddels niet meer bestaat, maar is opgegaan als wijk in de stad Dordrecht. Wat er nog wel staat is zijn geboortehuis, gebouwd in de jaren dertig. Frans groeide daar op en doorliep de lagere en middelbare school. Verder ging hij toen niet. "De rest van mijn opleiding heb ik geno ten bij Heineken en de andere bedrij ven waar ik heb gewerkt", vertelt hij. Hij begon zijn loopbaan in de scheep vaart. "Dat leek me erg dynamisch. In een haven gebeurt veel en het leek mij spannend dat van dichtbij mee te maken. Bovendien realiseerde ik mij dat ik zonder universitaire opleiding iets anders aan het bedrijfsleven moest kunnen aanbieden dan de meeste van mijn jaargenoten. Ik besloot daarom om met internatio naal werk mijn talen te leren." Containerbedrijf Frans kwam om die reden terecht bij het Amerikaanse containerbedrijf CTI in Rotterdam. "In die tijd, ik spreek nu over eind jaren zestig, begin jaren zeventig, kwam het container vervoer sterk op. Deze vervoerstak leek mij wel interessant. Na een kor te tijd in Rotterdam werd ik naar New "Het sociale karakter vat York uitgezonden om daar voor een jaar mijn eerste internationale erva ring op te doen. Daarna heb ik voor dit bedrijf zes maanden in België, zes maanden in Duitsland en zes maan den in Nederland gezeten. Na mijn huwelijk in 1973 vertrok ik voor CTI naar Stockholm, mijn volgende bui tenlandse ervaring. Een korte ervaring slechts. In datzelfde jaar kreeg de wereld met de oliecrisis te maken. Ik realiseerde me toen dat het effect daar van op CTI niet zou uitblijven en dat het personeelsbestand zou moeten inkrimpen. De toekomst zag er som ber uit. In Nederland ben ik gaan sol liciteren bij verschillende bedrijven. Een van hen was Heineken en daar werd ik als management-trainee aan genomen." Heineken trok hem aan vanwege het produkt. "Het slag mensen dat ik bij Heineken verwachtte aan te treffen trok mijDat sociale karakter van het bier past bij mij. Wat dat betreft houd ik van mensen en functioneer ik het beste met veel mensen om mij heen. Daarnaast leek het mij veel leuker om bier te verkopen dan de pil, want dat was mijn andere optie. Ik had name lijk ook bij een farmaceutisch bedrijf gesolliciteerd." Internationaal De huidige directeur Export begon zijn Heinelcen-loopbaan bij de Spe ciale Brigade, een opleiding binnen Heineken voor aankomende horeca- vertegenwoordigers. "Toen ik sollici teerde liet ik echter al meteen weten dat ik graag internationaal zou wil-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 4