KNVB- trainercursus op voetbalveld Heineken Diploma's sport-EHBO en brandweer Zoeterwoude De afgelopen weken hield de KNVB (de Koninklijke Nederlandse Voet balbond) een trainerscursus voor jeugdleiders op het voetbal veld van Heineken Zoeterwoude Dit gebeurde onder toezicht van de voetbalvereniging van ons bedrijf. Voorzitter Cor Groote hierover: "De KNVB vroeg ons of het mogelijk was deze cursus hier te geven, omdat zij nergens anders in de buurt terecht konden. In overleg met de Personeelsvereniging hebben wij hier 'ja' op gezegd." Het gevolg was dat elke don derdag van 19.00 uur tot 23.00 uur veertien cursisten 18 tot 24 jaar) uit Zoeterwoude en omge ving les kregen en gaven in jeugdvoetbaltraining. "De KNVB nodigde hiervoor groepen meis jes en jongens uit tussen de 14 en 16 jaar", legt Cor uit. "Zij konden hier, onder begeleiding van hun ouders, een wedstrijd spelen die de cursisten moesten leiden of in groepjes opdrachten uitvoeren. Daarnaast werden er elke donderdagavond theorie lessen gehouden." Tweede seizoen De laatste les was op 10 maart. In principe is daarmee ook een eind gekomen aan de KNVB-les- sen bij Heineken. Maar de voet balbond heeft Heineken al laten weten interesse te hebben in een tweede seizoen. Beeld van de laatste les A op 10 maart "Dat moeten wij nog onderling afstemmen met de Personeels vereniging", aldus Cor Groote. Den Bosch Eind vorige maand vond de diploma-uitrei king plaats van de cursus 'Sport- EHBO'. Een cursus die op ver zoek van al gediplomeerde EHBO'ers in Den Bosch werd gehouden. Zij kregen steeds meer vraag van verschillende sportverenigingen van Heine- ken-personeelsverenigingen om hulp te bieden bij sportbles sures. "Maar de EHBO'ers von den dat zij niet genoeg af ken nis hadden van dit soort bles sures. Vandaar dat wij deze mogelijkheid hebben geboden", vertelt Jo van Berkom, hoofd EHBO. Behalve de geslaagde sport- EHBO'ers, konden ook leden van de Heineken Brandweer een diploma of certificaat in ont vangst nemen. Het gaat hier om rijksdiploma's of een deel van dat diploma, die uitgegeven worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De geslaagde EHBO'ers en brandweerlieden, met zittend van links naar rechts: fan Adriaanse, Sylvia Kwaks, Sjaak Beekman (sport-EHBO), Eugene van Geffen, Rob van Es, Barry Bos, Harry de Kort (allen Brandweer- diploma) en Theo de Vries (sport-EHBO). Staand van links naar rechts: Lé van Linder, Antwan Leerintveld, Jan Kornaat (allen sport-EHBO), fan Marijnissen (Brandweer diploma), Gerrit v.d. Wijst (sport-EHBO), Ton Hamers, Helmut Janssen (Brandweer-diploma), Dick Pol, Gerard Weber en Ger Nijholt (allen sport-EHBO)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 31