Amstel Gold Race voor 29e maal van start Op zaterdag 23 april zal de 29e editie van de Amstel Gold Race van start gaan. Deze wieler wedstrijd is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wedstrijd van formaat, die niet meer weg te denken is van de internatio nale wielerkalender. Elk jaar verschijnen vrijwel alle wieier- toppers aan de start van Neder lands enige wielerklassieker voor beroepsrenners. Ook publiek is altijd massaal aan wezig, wanneer het peloton ren ners als een kleurig lint door het Limburgse landschap koerst. Zij kiezen een goed plekje langs de route om hun favorieten aan te moedigen. De route zal ongeveer gelijk zijn aan vorig jaar, maar was op het moment van schrijven nog niet definitief bekend. Vaststaat in ieder geval dat het startschot voor de 29e Amstel Gold Race om 10.00 uur zal worden gelost op het Schouw burgplein in Heerlen. Om onge veer 12.20 uur wordt de eerste doorkomst verwacht op de Maasboulevard in Maastricht. Daar zal ook de finish zijn, om ongeveer 16.30 uur. Wie de aan komst zelf wil meemaken, kan het beste bijtijds een goed plaatsje zoeken op de Maas boulevard. Daar zal net als vorig jaar ook een tent worden neer gezet, die toegankelijk is voor het publiek. Vanaf 14.30 uur is het mogelijk hierin het verloop van de koers te volgen op een grote videowall. Onder de toeschouwers zullen ook brochures worden verspreid met informatie over de Amstel Gold Race. Medewerkers die belangstelling hebben voor zo'n brochure kunnen deze (zolang de voorraad strekt) enkele dagen tevoren opvragen of afhalen bij Bureau Consumentenservice in Zoeterwoude. Telefoonnum mer 071-456456. Win een pet! De organisatie stelt tevens 25 Amstel Gold Race-petjes ter beschikking van de Heineken- medewerkers. Wilt u kans maken op zo'n unieke wieler- pet, geef dan antwoord op de vraag welke renner het vaakst de Amstel Gold Race op zijn naam heeft geschreven. Is dit a) Gerrie Knetemann, b) Jan Raas, c) Joop Zoetemelk of d) Eddy Merckx. Zet uw antwoord op een (brief)kaart en stuur deze uiterlijk 8 april aan de redactie van Vers van 't Vat. Zie pagina 2 voor het adres. Vermeld op de kaart tevens uw naam, afdeling, personeelsnummer en adres. Onder de inzenders van de goede oplossing worden de 25 petjes verloot.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 29