Amstel start WK-actie Crodino sponsort hockeyclub Zoeterwoude Amstel is 21 maart gestart met een consu mentenactie in het teken van de wereldkampioenschappen voet bal in Amerika. Negen weken lang zitten onder de doppen van Amstel bier en Amstel Malt vlaggetjes van de aan het WK deelnemende landen. Op het in de kratten aanwezige wed strijdformulier staan de 24 deel nemende landen verdeeld over zes poules. Hoe meer groepen de consument compleet heeft ver zameld, hoe groter de prijs die kan worden gewonnen. De doppenspaarders die meer dan één poule compleet hebben maken kans op geldprijzen. Alle inzenders van tenminste één groep krijgen in elk geval het Amstel WK-boek. Daarin staat alle informatie over het toer nooi, plus als extra een Amstel Finale Spel met 25.000 gulden aan prijzen. De totale prijzenpot is 200.000 gulden groot. De inzendtermijn sluit op 3 juni. Hou de komende nummers van Vers van 't Vat in de gaten. Bin nenkort houden we een lezers wedstrijd, waarbij Amstel WK- boeken te winnen zijn. Crodino, het 'aperitivo non- alcoholico' van Italiaanse origine, is in trek bij het hockeymin- nend publiek. Via shirtspon- soring ondersteunt het merk de in de hoofdklasse spelende teams van AH&BC, Dames I en Heren I. Het Heren I-team van deze club speelde na de con tract-ondertekening tegen het Heren I van Kampong en won met 5-0. Mi. M. Olgers (voorzitter AH&tBC) zet zijn handtekening onder het sponsorcontract. Hij wordt gadegeslagen door Crodino's brandmanager M. Susijn (midden) en mr. L. Bieren broodspo t (penningm eester AH &.B C) Zoetermeer/ Amsterdam Bols Benelux heeft kortgeleden een Crodino-sponsorcontract geslo ten met de Amsterdamsche Hoc key Bandy Club (AH&BC). Dat gebeurde in het Amster damse Wagener Stadion.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 23