bezetting die we nu hebben, selectief te werk moeten gaan. Gratis advies is altijd gewild. Wat dat betreft creëren wij onze eigen vraag. Maar niet elk punt heeft die aandacht en adviezen nodig die wij bieden. Aan de andere kant kan onze dienst verlening weer juist de doorslag voor een bepaalde ondernemer zijn om met Heineken in zee te gaan. Het gaat hier dus om een afweging van belangen en die moet in eerste instantie worden gemaakt door de vertegen woordiger." Basisadviezen Het werk van het Bouwadvies- bureau valt in twee delen uit een. "We geven basisadviezen, dat wil zeggen oriënterende adviezen, waarbij we de hore- ca-ondernemer met raad en daad ter zijde staan. Maar ook een complete nieuwbouw of herinrichting is bij ons in goe de handen." De adviezen van het Bouwad- viesbureau hebben te maken met de bouw of verbouwing van een pand, het interieur, wet ten/verordeningen, het verbete ren van de kwaliteit van de in deling, produktie, sfeer en ambiance, de uitstraling. "Wat dat laatste betreft houden wij op onze afdeling uiteraard de markt goed in de gaten. Door veel te lezen en te bekij ken en zelf te maken, weet je wat er in de horeca-wereld leeft Daar baseer je ondermeer je adviezen voor een bepaalde inrichting op", aldus Cees van Kasteel. Discotheken en cafés De adviezen worden gegeven aan eigenaren van cafés, bars, restaurants, discotheken, par tycentra, hotels en sportkanti nes. De uitwerking ervan, bij voorbeeld het schetsen en uiteindelijk de bouw/verbouw van het betrokken horecabe drijf, kan variëren van enkele uren tot en met enkele jaren. Ben Smith hierover: "Door ons advies kunnen we, voorname lijk beginnende, ondernemers behoeden voor het maken van een verkeerde beslissing. Velen voelen zich dan ook enorm gesteund en zijn na afloop niet alleen trots op hun mooie bedrijf, maar hebben ook een warm gevoel voor Heineken. Wij van onze kant zijn trots op het nieuwe pand. De horeca is tenslotte toch de etalage voor je biermerk. En dat merk wil je er zo goed mogelijk uit laten komen." Een ondernemer kan er na het eerste advies ook voor kiezen met een ander in zee te gaan. "Dat gebeurt ook wel eens. Als wij bijvoorbeeld een onderne mer afraden een café in een bepaald pand te beginnen, omdat het ongeschikt is voor de horeca en/of te duur is. Als zo'n ondernemer dan toch besluit om door te gaan en hij een ander architectenbureau inschakelt, is dat uiteraard zijn goed recht. Meestal komt later uit dat ons advies terecht was en moet de ondernemer alsnog zijn plannen laten varen." Voorwaarden Een basisadvies betekent voor het Bouwadviesbureau één dag werk. De kosten daarvoor wor den niet aan de klant doorbere kend. Voor een eventuele ver volgopdracht worden afspraken met de klant gemaakt. Dan wordt het advies als verkoopar gument gebruikt. Ook dat gebeurt via de vertegenwoordi ger. Onze doelstelling bij dit alles blijft het bevorderen van de relatie en het handhaven en verbeteren van het Heineken- imago bij de klant. Bovendien zijn wij zo langzamerhand door onze ervaring een 'know-how'- bank geworden op het gebied van architectuur en wetgeving voor de horecabedrijven." Cees van Kasteel (rechts) en Ben Smith

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 21