Onze dienst verlieten Dankbetuigingen In Memoriam F. Bakker i i (Na een dienstverband van drie of meer jaar) Horecagebieden J.H. van Rijmenam (Verkoop Amsterdam/Utrecht) Rotterdam Mw. S.C. Glimmerveen-de Jong (ETA) Zoeterwoude Mw. A.Y. Heesemans-van 't Hof (Technology Coordination, Support HTS) Dr. Ir. B.R. Meijboom (Distributie ontwikkeling Control) Verrassend was de gezellige sfeer tij dens mijn 25-jarige jubileumrecep tie op 7 januari j.l. Tegenvallend was de opmerking tijdens één der gloedvolle speeches dat mijn inzet (en dat op mijn leeftijd) voor de vol gende 25 jaar als vanzelfsprekend werd aangekondigd. Opmerkelijk waren de collega's, relaties en oud collega's die soms knappe staaltjes van organisatie-talent en time- management lieten zien alleen al door hun aanwezigheid. Verheugd dat mijn gezin de keuze van recep tie boven alternatief heeft gewaar deerd. Bedankt. Hans Polderdijk (vervolg dankbetuigingen zie pag. 30) Mede namens mijn man wil ik de directie van Heineken Nederland hartelijk dank zeggen voor het mooie bloemstuk en het dranken pakket dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. P.M. Baelemans- Lips Na een aantal jaren non-aktiviteit, brak per 1 februari 1994 de pen sioendatum aan. Het waren heerlij ke jaren gedurende welke mijn echtgenote en ik de mimschoots voorhanden zijnde vrije tijd prettig konden invullen en uiteraard hopen wij dat nog lange tijd te kunnen blijven doen. Een aangename ver rassing was het bezoek van mevrouw Van Kooten, die een prachtig bloemstuk en de pensioen- brief overhandigde. Alle waardering voor de manier waarop Heineken die aangelegenheden behandelt! Th. W. Maandag Mede namens mijn dochter Natha lie wil ik U allen erg bedanken voor de fijne wijze waarop ik uitge zwaaid ben toen ik op 28 januari afscheid nam van de brouwerij. Je zal zulke cadeaux maar krijgen. Als ik van de zomer de ballontocht ga maken zal ik zeker nog aan U allen terugdenken. Ik heb een fijne tijd gehad bij de brouwerij en daar ben ilc iedereen dankbaar voor. Cees Rietvelt Mede namens mijn vrouw wil ik hierbij hartelijk danken voor het prachtige bloemstuk en de fruit mand die ik heb mogen ontvangen bij thuiskomst uit het ziekenhuis. Annie en Peter Drost De heer J.H. Westerhof (77) is over leden op 7 febmari 1994. De heer Westerhof is op 3 mei 1954 in dienst getreden. Sinds 1 augustus 1981 was hij met pensioen. Op 12 febmari is de heer C. Beider (71) overleden. De heer Beider trad op 22 mei 1950 in dienst. Hij is op 1 maart 1987 met pensioen gegaan. De heer G.C. Nieuwendijk (79) is overleden op 15 febmari 1994. De heer Nieuwendijk is op 3 febmari 1930 in dienst getreden. Sinds 1 juli 1979 was hij met pensioen. Op 14 febmari 1994 is de heer J.C.G. Groenhuyzen (70) overleden. Hij trad op 1 april 1950 in dienst. De heer Groenhuyzen is op 1 janu ari 1989 met pensioen gegaan. De heer H. van Hoorn (69) is overle den op 11 febmari 1994. Hij is op 11 febmari 1946 in dienst getreden. Sinds 1 oktober 1987 was de heer Van Hoom met pensioen. Op 16 febmari 1994 is de heer P. van Oort (65) overleden. Hij trad op 14 febmari 1950 in dienst. De heer Van Oort is op 1 december 1993 met pensioen gegaan. De heer B. Woudenberg (72) is over leden op 20 febmari 1994. Hij is op 14 april 1939 in dienst getreden. Sinds 1 september 1986 was de heer Woudenberg met pensioen. Op 26 febmari 1994 is de heer D.H. de Boer (82) overleden. Hij trad op 1 juni 1947 in dienst bij Vrumona. De heer De Boer is op 1 oktober 1976 met pensioen gegaan. Op 17 febmari 1994 is volkomen onverwacht tijdens zijn vakantie in Florida onze collega Ferry Bakker overleden. Hij werd 51 jaar. Ferry begon in januari 1976 op de afdeling Verpakken bij de Heineken Brouwerij in Amsterdam. Anderhalf jaar later werd hij overgeplaatst naar de machinekamer van deze brouwe rij. In juni 1988 volgde de overplaat sing naar de afdeling Energie in Zoe terwoude. Een lastige overstap, waarbij Ferry van eigen baas één van de medewerkers werd in een grote brouwerij. Zijn inzet bleef echter onverminderd. De laatste jaren veranderde de automatisering het werk binnen de afdeling. Het werd meer afstandelijk. Iets wat de machinist in Ferry soms jammer vond. Wij herinneren ons Ferry als iemand die altijd erg snel liep (met name bij het trappen lopen), nooit een jas droeg en altijd bereid was om te werken als een ploeg hulp of een invaller nodig had. Het was hem nooit te veel. Hij was een man van weinig woorden. Je kunt zeggen: Geen woorden, maar daden. Een blijmoedige en hulpvaardige collega, die niet snel uit het lood was te slaan. Stuk voor stuk belangrijke eigenschappen voor een medewer ker van de afdeling Energie. Toch zat er achter Ferry ook een meer bewogen man, die soms met zijn onzekerheden worstelde. Het viel hem moeilijk daarover te pra ten. De afdeling Energie mist Ferry: zijn mime kennis en ervaring, zijn grote bereidheid en enthousiasme maakten hem tot een medewerker op wie wij zeer konden rekenen en ook daadwerkelijk rekenden. Wij missen hem zeer. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 19