V J op de lijst. "India is een arm land, maar van de naar schatting 850 miljoen inwoners hebben er 100 miljoen een redelijk inkomen. Dat biedt een bepaald poten tieel." Heineken had al langer belangstelling voor activiteiten in India, maar beperkingen op het gebied van merkenrecht en investeringspolitiek remden Heineken in haar initiatieven. Nu die belemmeringen zijn ver dwenen, ziet Maarten Rijkens perspectieven voor Heineken in dit enorme land. Ommekeer In de jaren dat Heineken zich prepareerde op groei in Azië was van een toenadering van de lokale brouwerijen nog geen sprake. "De biermarkten in veel Aziatische landen zijn mono polistisch. In de tachtiger jaren zaten de brouwers niet bepaald te wachten op samenwerking met een van de grote brouwe rijen in de wereld. Men was al decennia lang zeer succesvol en zag geen reden die situatie te veranderen. Langzamerhand groeide echter het inzicht dat in de toekomst een aantal inter nationale brouwerijgroepen en een aantal wereldbiermerken de wereldbiermarkt zouden gaan beheersen. Veel brouwerijen in Azië zien nu in dat een al liantie noodzakelijk is", aldus de director. Is de beslissing om samenwerking te zoeken met een grote brouwerij eenmaal gevallen, dan valt bijna altijd de naam Heineken als eerste, zo is Rijkens gebleken. "We zijn niet de grootste brouwerij groep in de wereld, maar wel de meest internationale en dat heeft een onmiskenbaar posi tieve invloed." Analyse De beginjaren van het huidige decennium werden eveneens gebruikt om de relatie met Asia Pacific Breweries te versterken. "Sindsdien is APBL het strate gische voertuig voor Heineken in het Verre Oosten. Daarnaast geeft Heineken meer assisten tie en brengen we meer kennis in door deelname in het mana gement van zowel APBL als haar dochterondernemingen. Bovendien zal het Heineken merk in Azië verder worden ontwikkeld." Die verdere ontwikkeling van het Heineken merk past binnen de corporate strategie en de mogelijkheden daarvoor zijn volop aanwezig. Heineken heeft in Azië in het verleden altijd gekozen voor de lokale benade ring, dus aandacht voor lokale merken zoals Bintang in Indo nesië, Number One in Nieuw- Caledonië en Tiger in Singapo re en Maleisië. Rijkens: "In veel landen hebben we een mooi standaardbier in de markt. Ver dere groei voor het Heineken merk is mogelijk als we de gro te lokale standaardmerken gebruiken als basis voor de noodzakelijke costleadership." Heineken-spirit Een zonnige economische toe komst garandeert niet per definitie het welslagen van een joint venture, vindt de director. "Het project in Thailand is een hele grote uitdaging, aangezien daar een totaal nieuwe brou werij wordt gebouwd. Het plan is gebaseerd op de inschatting dat het Heineken merk daar een goede kans heeft. Ondanks het feit dat Heineken bier daar door importrestricties momenteel nauwelijks verkrijgbaar is. Dit soort uitdagingen zijn kenmer kend voor de spirit die momen teel heerst bij Heineken om te ondernemen, risico's te nemen en er voor te zorgen dat Heine ken in het jaar 2000 een leiden de rol in de Asia Pacific zal spe len". Ondanks het feit dat 1993 een topjaar was voor Heineken in de regio, verzekert Maarten Rijkens dat het groeitempo de komende jaren niet zal afnemen. 17 Meerderheidsbelangen Heineken heeft veel belangen in Azië via APBL, maar heeft rechtstreeks ook een aantal meerderheidsdeelnemingen in brouwerijen. Zo bezit Heineken de meerder heid van de aandelen in Multi Bintang Indonesia. In de twee Indonesische brouwe rijen (Soerabaja en Tangerang) worden Bintang, Tiger en Guinness gebrouwen. En ook in de Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie heeft Heineken een meer derheidsbelang. Deze in de plaats Nouméa op Nieuw-Caledonië gevestigde brou werij brouwt Number One bier. Licenties Verder heeft Heineken een aantal licentie-overeenkomsten gesloten voor de loka le produktie van Heineken bier. Dat is in Maleisië het geval met Guinness Anchor Berhad. Deze heeft twee brouwerijen: Kuala Lumpur en Petaling Jaya. Er worden gebrouwen: Heineken, Anchor, Tiger, Lion Stout en Guinness. Heineken heeft in Singapore een licentie-contract met de Asia Pacific Breweries. In deze Aziatische wereldstad worden gebrouwen: Heineken, Tiger, Anchor, ABC Stout, Guinness en Raffles Light. Dat gebeurt in de in 1990 in gebruik genomen brouwe rij op het industrieterrein Tuas Jurong in Singapore. Deze brouwerij heeft een capa citeit van een miljoen hectoliter. Een andere licentiepartner van Heineken vinden we in Papeete, Tahiti. Brasserie de Tahiti brouwt de bieren Heineken en Hinano. In Japan heeft Heineken een joint venture opgericht met Kirin. Die brouwerij brouwt Heineken voor de Japanse biermarkt. Heineken heeft sinds 1983 een licentie overeenkomst met de Kirin Brewery. Daaivoor exporteerde Heineken 22 jaar zijn bier naar het land van de rijzende zon. Sinds de zomer van 1990 exporteren we Buckler naar Japan. Deelnemingen via APBL En dan zijn er nog de deelnemingen van Heineken via Asia Pacific Breweries Limited (APBL). In Papua Nieuw-Guinea heeft APBL een belang in SP Holdings. In de brouwerijen in Lae en Port Moresby worden de merken SP en South Pacific Export Lager gebrouwen. In China heeft APBL sinds eind 1988 een belang van 12,5% in Shanghai Mila Brew, waar Reeb en ABC Stout worden gebrouwen. In de Chinese provincie Fujian staat de eind vorig jaar door APBLovergenomen Fujian brouwerij. Deze wordt eerst gemo derniseerd voordat er Tiger bier in licentie zal worden gebrouwen. APBL heeft sinds november 1993 in Nieuw-Zeeland een meerderheidsbelang in de DB Group. Daaronder vallen de Dominion Breweries, gevestigd in Auckland, Mangatainoka, Timaru en Greymouth. Ze brouwen de bieren DB en Kiwi. In Vietnam heeft APBL een belang in de Vietnam Brewery. Deze vlakbij Ho Chi Minh Stad gebouwde brouwerij is eind vorig jaar geopend. Er wordt voorlopig alleen Tiger bier gebrouwen. In september vorig jaar nam Heineken een belang in Thailand in een nu in aanbouw zijnde brouwerij nabij Bangkok. Over ongeveer anderhalf jaar zal deze operationeel zijn. In de Thaise brouwerij (aanvangscapaciteit: 500.000 hectoliter) zal Heineken bier in licentie worden geproduceerd voor de lokale markt. Tot slot zijn er plannen voor Heineken-activiteiten in India. Momenteel wordt een onderzoek verricht naar de mogelijkheden. Heineken en APBL ondernemen overigens veel Aziatische marktactiviteiten vanuit het kantoor in Singapore. Bijvoorbeeld het uitbouwen van efficiënte distributie netwerken. Export Ook de exportbelangen van Heineken in Azië worden vanuit het regionaal kantoor in Singapore geleid. Voor de export van het in Nederland gebrouwen Heineken bier naar deze regio zijn er ook volop groeikansen. Dat wordt onderstreept door het feit dat Taiwan, Hongkong en China in 1993 de snelst groeiende exportmarkten voor Heineken waren. Zie ook het interview met Export-directeur Van der Minne op pagina 4 en 5.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 17