C OR- j aarverslag 1993 Woordenboek Mensen Maken Heineken Zoeterwoude Adviezen. Dat is het centrale thema van het COR-jaarverslag over 1993. Eind febmari kwam dit verslag uit met nieuws over COR-acti- viteiten in het afgelopen jaar. De redactie koos dit keer voor de interview-vorm. Naast het voorwoord van de COR-voor- zitter Jan van den Broek en een aantal schema's staan er diver se interviews met COR-leden in het verslag. Zij vertellen over de rol van de commissies in de verschillende adviesaanvragen en belichten de belangrijkste zaken uit 1993. Het thema 'adviezen' is ook terug te vinden op de voor- en achterkant van het verslag, waar verschillende medewer kers van Heineken in een over legsituatie zijn te zien. Wie het COR-jaarverslag nog niet heeft ontvangen, kan er een aanvragen bij Lena Tjon of Joke Kneppers van het COR-secreta- riaat (071-456077/456378). WAAKOVWVKATENWR Woordenboek Mensen Maken Heineken je druk Zoeterwoude Weet u wat 'account' betekent of 'leadti- me'? En wat bedoelen we nu als we het over een 'lerende orga nisatie' hebben- Al deze woorden zijn terug te vinden in het woordenboek 'Mensen Maken Heineken' dat vorige maand uitkwam. Dit boekje dat intern onder de medewerkers is verspreid heeft de passende titel 'Waarover praten wij?'. De woorden staan in alfabetische volgorde en zijn dus gemakkelijk even op te zoeken. Heeft u het woordenboek niet ontvangen? Bel dan naar Petra van Dorst (071-457151) of Es ther Boot (071-456751) van de afdeling In- en Externe Betrek kingen. U krijgt er dan alsnog een toegestuurd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 15