einekeri Heinekeii PREMIUM QUALITY jjltMBRE Du DIPLOME D HONNEUR Monique Peters -campagne neken pils. Deze Heineken- campagne geeft een nieuwe kijk geeft op wat pils is en wat het voor je doet. Elk seizoen heeft zo zijn eigen vertaling van die verfrissing en kracht. Vandaar vier verschillende commer cials." Zoals 'Lente' zullen ook de overige drie tv- commercials starten op de eerste dag van het betreffende jaargetijde. Nieuwe dop Nieuw zijn ook de etikettering en de kroonkurk van de bin nenland fles Heineken. Deze wijziging wordt eind maart doorgevoerd. De rode ster wordt op de nieuwe dop voortaan omringd door groen, een wijzi ging die ongetwijfeld veel aan dacht zal trekken. De kleuren staan symbool voor het verfris sende (groen) en gezellige (rood) van Heineken. In de winkels wordt de wijziging extra onder de aandacht van de consument gebracht door een speciale cratecover. "Daarmee willen we bereiken dat de consument zich realiseert dat onder die nieuwe dop zijn vertrouwde Heineken zit", besluit Monique Peters. Binnenlandfles nieuwe stijl (hiei links): Een iets kleinei romp-etiket, een duidelijk ander hals-etiket en een nieuwe dop. Het hier niet zichtbare rug-etiket heeft een wat rechtere vorm gekregen, te vergelijken met het romp etiket. Rechts ziet u een fles met oude etikettering. De eerste flessen met nieuwe etiketten worden eind maart afgevuld in Zoeterwoude

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 13