uw vertrouwde ONDER EEN NIEUWE Met de commercial 'Lente', sinds 20 maart op de buis, is Heineken een nieuwe fase ingegaan van zijn merkcampagne. Opvallend zijn de nieuwe dop en etiketten, plus de terugkeer van de slagzin 'Heerlijk Helder Heineken'. HEINEKEN Senior brandmanager Heineken, Monique Peters: "Heineken komt in blinde smaaktests steeds naar voren als het lek kerste bier. Het is verbissend en sprankelend. We gaan dat opnieuw een centrale rol geven in onze campagne. 'Heerlijk Helder Heineken' drukt precies uit wat wij in deze nieuwe fase van de campagne willen bena drukken. Het zegt alles over ons bier. Daarom wordt de slagzin opnieuw gebruikt." Ze vervolgt: "De recente com mercials, zoals Bluescafé, bena drukten dat Heineken eigentijds is en voor kwaliteit staat. Dat onderdeel van de campagne is afgerond. Het heeh Heineken pilsener weer een eigentijdse, jonge uitstraling gegeven. Ook de doelstelling van het grotere accent op de kwaliteit van ons bier is duidelijk gehaald. Heineken gaat nu verder, door de veelzijdigheid van het merk aan te geven: De vitaliteit, de spontaniteit, de kracht, de gezel ligheid, het sprankelende en het menselijke. Heineken komt dus duidelijk meer onder de mensen." 'Lente' Het reclamebureau PPGH/JWT zal voor Heineken in totaal vier nieuwe commercials produceren. In elk daarvan staat een van de vier jaargetijden centraal. Te beginnen met 'Lente': Een heerlijk begin van een nieuw Heineken-seizoen. Monique Peters over de achter grond van deze commercial: "Zo net na de winter kijk je enorm uit naar het voorjaar. De natuur bist zich op en krijgt enorme kracht. 'Lente' straalt die natuur lijke bisheid en energie uit. Heineken pils heeh dat verfris sende in zich en het Heineken merk bezit de kracht. Daarom leggen we in de commercial de link tussen de natuur en Hei- Nieuwe fase Heineker-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1994 | | pagina 12