Drie jaar geleden nam Heineken de aandelen Brand over van de familie Brand. Daarmee werd de grootste brouwerij van Limburg een zusteronderneming van Heineken Nederland. Een interview met de twee directieleden. Thijs Brand (52) en Math Jaminon (48) werden in 1978 benoemd tot di recteur van de Brand brouwerij. Het verhaal doet de ronde dat vader Brand begin jaren zeventig op zoek was naar een tegenpool voor zoon Thijs, die hem zou opvolgen. Zijn keuze viel op Math Jaminon. "Dat heeft mijn vader mij nooit zo verteld. Hij heeft mij vrij gelaten in mijn beroepskeuze. Na mijn studie Economie in Tilburg ben ik een half jaar marketing trainee ge weest bij Courage in Londen. Daarna heb ik een paar jaar gewerkt op een bedrijfseconomisch adviesbureau. Beide banen zag ik als tijdelijk. In die periode heb ik voor mezelf kunnen bepalen of ik er goed aan zou doen wanneer ik in mijn vaders voetspo ren zou treden. Want mensen die in eenzelfde situatie hebben gezeten als ik, zullen herkennen dat je toch be paalde twijfels krijgt. Je vraagt je af of die opvolging wel zo logisch is. Ook al heb je in je jeugd al zoveel meege kregen dat bepaalde zaken geen na dere toelichting meer behoeven. Uit eindelijk had ik, alles overziend, geen twijfels meer en ben ik toch naar Wijlre gekomen", aldus Thijs Brand. Toevalstreffer Math Jaminon leerde de brouwerij wereld pas kennen na zijn studie Eco- De 'concullega's' van nomie in Tilburg (de beide directeu ren kenden elkaar niet uit hun stu dietijd): "Ik was bijna afgestudeerd, toen ik in 1970 een personeelsadver tentie van Brand in de krant las. Ze vroegen een jonge academicus met belangstelling voor commercie. Ik solliciteerde en werd aangenomen door Guus Brand, de vader van Thijs. Dat gebeurde nog voor de uitslag van de psychologische test bekend was. Als daaruit zou zijn gebleken dat ik niet geschikt was voor de functie, had hij het rapport van de psycholoog moeten negeren", aldus Jaminon. Va der Brand zag wat in de toen 27-jari- ge landbouwerszoon. Zelf vindt hij het een toevalstreffer dat hij meteen bij het juiste bedrijf begon. "Ik ben eerst gaan onderzoeken hoe de bier markt in elkaar stale. Voor Brand bleek een sterke nadruk te liggen op Zuid-Limburg. En dan nog in het bij zonder op de horeca in deze provin cie. Aansluitend werd ik verkooplei der Horeca. In 1974 werd ik ook ver koopleider Thuisverbruik en heb ik gewerkt aan het doorstoten naar de thuisverbruikmarkt vanuit het kwa liteitsimago dat Brand had opge bouwd in de horeca." Thijs Brand trad een paar maanden na de start van Math Jaminon in dienst van de brouwerij van het bier waar Limburg trots op is. Hij begon

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 8