Nieuwe bedrijfskleding Vrumona Finale Sourcy Songfestival Vuursteen volgt Van Schaik op Bunnik Alle produktie- medewerkers van Vrumona krijgen 28 september nieuwe bedrijfskleding met daarop hun naam en het bedrijfslogo. De nieuwe outfit bestaat uit een zogenoemde Amerikaanse overall, oftewel een tuinbroek, met daaroverheen een kort jasje. Ook de kleuren zijn aan gepast. Voor de medewerkers in produktie zijn de tuinbroek en het jasje rood en het daaron der gedragen poloshirt grijs. Leidinggevenden dragen een rood poloshirt met grijze tuin broek en jas. De medewerkers van het laboratorium blijven hun witte kleding behouden, terwijl de monteurs traditio neel in blauwe kleding blijven werken. "De oude kleding was nodig aan vervanging toe", verklaart Nico Heemskerk van de werkgroep 'nieuwe kleding' de op handen staande verandering. "Deze ka toenen kleding werd twaalf jaar geleden in gebruik genomen en begint nu langzamerhand te verkleuren en te verslijten. De nieuwe kledij wordt bij een bui- tenbedrijf geleased. Op de rug van het jasje staat de naam van Vrumona. Voorop de namen van Vrumona en de medewer ker. De afdelingsnaam ont breekt. Dat is bewust gedaan, omdat we hier bij produktie toch met een vrij kleine groep medewerkers te maken heb ben." Het Grote Sourcy Songfestival werd in samenwerking met de Stichting Conamus georgani seerd. Iedereen in Nederland kon via de horeca-ondernemer hier aan meedoen. Elk lied en genre was toegestaan, zolang er maar in de Nederlandse taal werd gezongen. Van links naai rechts Alfons Marbel, Danielle Rietveld, Angelique Steijaart en Peter Sips van ons bedrijf. Binnen de Raad van Bestuur is hij verantwoor delijk voor Marketing. Voordat hij bij Heineken in dienst trad, was hij directeur van de licht- divisie van Philips in Noord- Amerika. Bunnik De 5-Uur Show van RTL4 zendt vrijdag 9 oktober rechtstreeks de finale uit van het Grote Sourcy Songfestival. De vier winnaars van de halve finale zullen dan de muzikale eindstrijd met elkaar aangaan. Van het winnende liedje wor den vijfhonderd CD-singles uit gebracht. De finalisten zijn de 43-jarige Peter Sips uit Ouderkerk a/d Amstel, Angelique Steijaart (23) uit Dronten, Alfons Marbel (36) uit Amsterdam en Daniel le Rietveld (21) uit Hilversum. Tonny Eyk, Margriet Eshuijs en René Froger vormen de jury die de vier finalisten moet be oordelen. Amsterdam Vice-voorzitter ir. K. Vuursteen (51) volgt in april 1993 drs. G. van Schaik op als voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken. Van Schaik gaat volgend jaar met pensioen. Karei Vuursteen kwam in mei 1991 in dienst

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 6