Amstel-pul voor trouwe consument 237.000 inzendingen Amstel Bingo-actie Zoeterwoude Leuk voor een verjaardag, de komende feest dagen of gewoon voor jezelf. Dat is de nieuwe actie van Am- stel en Amstel Malt waarmee je een glazen Amstelpul met inscriptie kunt kopen. Deze actie is 'strikt persoonlijk' om dat de consument zijn eigen naam op de pul kan laten zet ten. "Met deze actie willen we trou we klanten belonen", legt Freek de Wette, Sales Promo tion Coördinator Amstel uit. "De bingo-actie van Amstel die we van het voorjaar hebben ge houden was bedoeld om nieu we klanten te winnen. Nu wil len we onze vaste klanten belonen met een persoonlijke bierpul. Speciaal voor de drin kers van Amstel en Amstel Malt." De actie loopt tot en met 10 ok tober. Tijdens deze periode kan de consument onder elke kroonkurk van Amstel Bier of Amstel Malt een letter vinden. Hij of zij moet er zes verschil lende sparen die samen het woord Amstel vormen. Met bij betaling van 12,95 gulden komt de Amstelpul in het bezit van de consument. De zes Amstel kroonkurken leveren zo dus de trouwe klanten een korting op van vijf gulden. Wie niet zo lang wil wachten, kan de pul voor 17,95 bestellen. Uiteraard on der vermelding van de gewens te naam op het bestelformulier. Vers van 't Vat Speciaal voor Vers van 't Vat- lezers stelt de afdeling Marke ting vijftig van deze pullen gra tis ter beschikking. Maar daar moet u wel wat voor doen: Ver zin een promotie voor Amstel. Daarbij moet u er wel op letten dat de actie bij Amstel past. Amstel bier staat voor echt Hollands, eerlijk en recht door zee. Stuur deze actie vóór 11 okto ber op naar Redactie Vers van 't Vat, postbus 530, 2380 BD in Zoeterwoude of via de interne verzending naar kamer 2.339. Vergeet daarbij niet uw naam, adres, telefoonnummer per soonsnummer en de naam te vermelden die u op uw eigen pul gegraveerd wilt hebben. Freek de Wette van de afdeling Sales Promotion beoordeelt al le inzendingen. In een latere Vers van 't Vat komen we op de ze prijsvraag terug. Zoeterwoude De voorjaars promotie van Amstel met de Bingo-kaarten heeft in totaal 237.000 inzendingen opgele verd. "Het aantal inzendingen lag duidelijk veel hoger dan bij voorgaande acties van ons be drijf en overtrof daarmee alle verwachtingen", vertelt Sales Promotion Coördinator Freek de Wette hierover. Hij verrichtte 10 augustus sa men met product-manager Ar jan van der Linden de jurering. "De actie heeft bovendien veel nieuwe kopers en drinkers van Amstel bier opgeleverd. Daar mee is ruimschoots voldaan aan de doelstelling van de deze Amstel-actie." De expositie op de loopbrug Deelnemers aan de Bingo-actie moesten de bingonummers sparen, die tijdens de duur van de promotie onder de Amstel- doppen waren aangebracht. Bo vendien moesten ze in 21 woor den vertellen wat ze met het gewonnen geld zouden doen. De leukste inzendingen maak ten een kans op een geldbedrag van 250 of 1000 gulden. Expositie Het bleef echter niet alleen bij het insturen van de kaarten en de eventuele wens. Consumen ten stuurden heel creatieve bouwwerken en tekeningen mee. Arjan van der Linden en Freek de Wette vonden dit zo leuk dat ze besloten er een ex positie aan te wijden. Deze was tot eind september in Zoeter woude te zien op de loopbrug naar de kantine.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 4