2400 gulden voor J.A.M. Dekkers 1000 gulden voor W. Koopmans en J.C. Cambeses Iglesias tje gaven als ze volliepen, maar dat dat signaal nog op een verkeerde plaats terechtkwam bij iemand die tegenwoordig niets meer met deze tanks te maken heeft. Mijn voorstel was de signalering te verplaatsen naar het marktveld/lagerkelder. De man die hier werkt vult deze rest- biertanks. Deze plek wordt binnen kort geautomatiseerd. Tegen die tijd zal de computer alarm geven als de tanks vollopen, waardoor tijdig kan worden ingegrepen." Het idee werd beloond met 2400 gulden. Den Bosch Jan Dekkers, jongbier ontvanger gistkelder Den Bosch, le verde een idee in voor het verplaatsen van de signalering op de restbiertanks in kelder 41. "De tanks worden dage lijks gevuld met restbier van de fil terkamer, bottelarij en helderbierbe- reiding. Dat gebeurt door mijn collega's uit de 3-ploegendienst. Elke keer als ik daar langs kwam (ik werk zelf in de 5-ploegendienst) zag ik de tanks overlopen. Bij navraag kwam ik erachter dat de tanks wel een sein- Den Bosch Je loopt nachtdienst en ziet dat de vullers bij de afdeling Ver pakken uitvallen, omdat de waterfil ters moeten worden verwisseld. Een regelmatig terugkerend karwei. Maar dan krijg je een ingeving. Zou den die waterfilters ook kunnen wor den schoongemaakt, zodat je ze niet elke keer hoeft te vervangen? Wim Koopmans en Carlos Cambeses Igle sias, allebei bedieningsvakman op de afdeling Verpakken, probeerden het uit met een hogedruk-spuit. "Het fil ter bleek weer zo goed als nieuw te zijn. Maar daarmee hadden we na tuurlijk niet meteen een kostenbe sparend idee te pakken", vertelt Wim Koopmans over de vondst. "Eerst is uitgerekend hoeveel geld het per jaar basis oplevert als je de filters schoonmaakt, in plaats, van ver vangt." Het bleek inderdaad een flin ke besparing op te leveren. Beide mannen zagen hun idee beloond met 1000 gulden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 30