Win kaarten 10de Heineken Jazz Alle soorten weer bij Amstel 24-uurs Uitmarkt cultureel hoogstaand Rotterdam/Zoeterwoude Voor de snelle jazzliefhebbers onder u verloten we 50 kaarten voor het Heineken Jazzfestival. Dit hoogstaande evenement wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden in Rotterdam. Het zijn kaarten voor de Jazz- night in De Doelen op zaterdag 17 oktober. Optredende artie sten zijn onder anderen Etta Ja mes, Maceo Parker en The Manhattan Transfer. De 25 winnaars van onze verlo ting krijgen elk twee kaarten. Stuur snel in! Uw kaartje met daarop naam, adres, personeels- nummer en de vermelding 'jazz' moet op 12 oktober binnen zijn bij: Redactie Vers van 't Vat Kamer 2.339, Postbus 530 2380 BD ZOETERWOUDE. Elke medewerker mag slechts één keer inzenden. Over de uit slag kan niet worden gecorres pondeerd. Medemblik Zon, regen, ruk winden, windstilte en onweer. De zeilers van de Amstel 24- uurs race die 21 en 22 augustus werd gehouden hadden met de meest uiteenlopende weersom standigheden te maken. Het mocht de zeilpret niet druk ken. Bijna zevenhonderd deel nemers vertrokken uit achttien verschillende startplaatsen rond het IJsselmeer. Ze waren gekomen in verschillende scheepsklassen zoals scherpe jachten en plat- en rondbo- dems. De Amstel 24-uurs werd dit jaar voor de 28ste keer georga niseerd. Het evenement be staat uit een race en een tocht, die tegelijkertijd plaatshebben. Na de Amstel Gold Race is het één van de grotere nationale evenementen die door Amstel worden gesponsord. Het gaat er in de Amstel 24 uurs-race om als beginnend zeiler te leren hoe je zowel overdag als 's nachts op een verantwoorde manier zoveel mogelijk zeemij len af kunt leggen. Winnaar werd D. 't Hort, eigenaar en schipper van het zeiljacht Le Di Negrita. Het is voor hem zelfs de 24ste overwinning in deze Amstel 24-uurs race. Zeilplezier Ook enkele collega's van ons bedrijf deden dit jaar op per soonlijke titel aan de 24 uurs- tocht mee. Onder hen was Jaap Kreb, hoofd Centrale Produktie Inkoop Nederland in Zoeter- woude. Jaap doet al twaalf jaar mee aan de 24-uurs tocht en dat met veel zeilplezier. "Ik zeil al vanaf mijn tiende", vertelt hij over zijn hobby. "Elk jaar doen we met een man of zes met de 24 uurs mee en daarvoor ge bruiken we verschillende zeil schepen. Dit keer was dat een zogenoemde Lemsteraak, een rondbodem, die de naam 'De Vrouwe Martine' draagt. Wij hadden op de tocht naar de fi nish in Medemblik pech bij de sluis Enkhuizen, Zuidkom. We hebben drie uur voor die sluis moeten wachten. Er gaat echter maar één uur van deze tijd af, dus dat betekende toch twee uur achterstand. Gelukkig heb ben we dankzij een goede navi gatie toch nog twintig minuten vóór sluitingstijd met een to taalscore van 51,4 zeemijlen de finish gehaald. Maar het was wel krap aan." Volgend jaar doet hij zeker weer mee: "De 24 uurs is een leuke zeiltocht en ik vind het dan ook een goede zaak dat Amstel zijn naam aan dit evenement verbindt." Amsterdam De Dam en het Rokin stonden van 28 tot en met 30 augustus in het teken van de Uitmarkt. Heineken was voor het vierde achtereen volgende jaar hoofdsponsor van dit belangrijke evenement. Met de Uitmarkt wordt jaarlijks het culturele seizoen in Nederland geopend. Het trok ook dit jaar duizenden bezoekers. Een van de podia, waarop di verse artiesten lieten zien en horen wat ze dit seizoen te bie den hebben, had de naam 'Hei- neken-podium'. Onze brouwe rij had in de communicatie rond het evenement een hoofd rol toebedeeld aan een (geschil derde) nar. Deze was te zien in de speciale televisie-commer cial, in advertenties en onder ken hoofdsponsor. Het wordt gehouden op 16 en 17 oktober in het Rotterdamse Ahoy'. De Engelse zanger Joe Cocker zal er optreden als special guest. De 'top of the bill' wordt ge completeerd door zangeres Jen nifer Warnes, het klassiek or kest II Novecento en de zanger Christopher Cross, die al zijn hele carrière een flamingo als handelsmerk heeft. Op het laatste moment is Raymond van het Groenewoud aan dit rij tje toegevoegd. Hij zingt 'Je veux l'Amour' en 'Liefde voor muziek'. Joe Cocker zal -zoals het er nu naar uitziet- 'With a little help from my friends' niet ten gehore brengen. Op het pro gramma staat wél een duet van Cocker en Jennifer Warnes: 'Up where we belong'. andere op de Uitmarkt-posters, -parasols en -bierviltjes. Rokin present met een speciale promotiekraam voor de tweede Heineken Night of the Proms. Ook van dat cultureel hoog staande evenement is Heine- Night of the Proms Verder was Heineken op het

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 29