Pak een pen en bestel een pin! (vervolg geslaagden van pag 22) Voor het diploma Time Line 4.O.: A. v.d. Bogaart, P.J. Hegman, J.C. Polderman, J.A. Seefal, A. Shakouri, J. v.d. Steen, J. Verwey, R.B. Zalme, J.C. Buizer, W.C. Geenen, L. List, J.J. Mijnsbergen, M. Mühlebach, J.A.G.M. Pijpers, W. v. d. Plas (allen TD Nieuwbouw), Mw. E. Gelder blom (TD) Voor het certificaat Cursus Contro- lec Meet- en Regeltechniek: C.C. van Alphen, P.G. Blom, W.C. Geenen, J.L.S.M. de Graaf, J.A.G.M. Pijpers, L. v.d. Tas, J.J.A. de Waal, P. de Wilde, G. van Winkel (allen Technische Dienst) Voor de cursus EHBO en reanima tie: W.C.M. Arkensteijn, (Verpakken)TL. Bakker, F.M. Bu- ningh (beiden Energie), G.J. van der Willigen (Onderhoud Transportmiddelen Voor de cursus reanimatie: C.A. Bons (Intern Onderhoud),A. van Duyn (M.I.T.), P.J. van Geijls- wijk, A. Wegewijs (beiden Verpak ken), A.M. van Houten (Kwaliteitsdienst) Voor de cursus EHBO R.M.J.A. v.d. Klaauw (Verpakken) Voor het SBC diploma Computerre- gelingssystemen (ICS): F.H. Wittebol (Technische Dienst) Voor het diploma Voorbereidende Lerarenopleiding Beroepsonderwijs: W.J. Brugmans (Technische Dienst) Voor het certificaat Heftruck chauffeur Intern: E. de Haas, P. Klinkenberg, B. van Loon, D. Remmelzwaai (allen Ver pakken) Voor het diploma Dirksen Opleidin gen Basis Electronicus: H.R. van Dissel (Garage) Voor het diploma ISW Middle Ma nagement: A.A.G. Groen (Technische Dienst) Amsterdam Voor het diploma NGPR-A: Mw. J.E. Huijboom (Concern Public Re lations) Den Bosch Voor het certificaat MEAO Engels: C.H.M.T. Diesveld (Brouwerij Alge meen) Voor het diploma Exin: MG2 Systemen en toepassingen: C.C.M. Pulles (Pl. Administratie) Voor het diploma Exin, MG3 Basis PC-gebruik: C.C.M. Pulles (Pl. Ad ministratie) Voor het diploma Exin, HE2 Ele mentaire Informatiekunde: F.P.A. Reinders (Brouwen) Voor het diploma Post-MBO-Le- vensmiddelenmicrobiologie M.J.G.M. van Bladel, M.C.H. Harm- se, E.G.L.M.C. van Boekei (allen La boratorium) Voor het diploma MTS-Milieutech- niek voor Weg- en Waterbouwkun de: A.B.M. v.d. Wielen (Interne Dienst) Voor het diploma ISW-Logistiek Management: M.I.P. Vermeer (Pro- duktieplanning) Voor het diploma Post HBO-Onder- houd en Beheer Vastgoed: W.A. v.d. Kerkhof (Bouwkundige Werkplaats) Rotterdam Voor het Accountsexamen: J.P. Sloot (Administratie Export) Bunnik Voor het diploma Ioniserende Stra ling CI-5a: F.J. de Roover (ETD) Voor het diploma HBO Elektrotech niek: B.T. Kodrat (ETD) Voor het diploma Micro-computer Systeemtechniek: H. Hendriksen en F.M. Burggraaf (beiden Storingsdienst) Voor het diploma Management voor Middenkader en het diploma Besturingstechniek: A.P.G.V. van Beek (Verpakken) Voor het diploma voor Hoger Finan cieel Administratief Management: E.W.M. van Steelcelenburg (Admi nistratie) Voor het diploma Onderhoudsma- nagement T. Klinkenberg (Bedrijfstechnologi- sche dienst) Bunnik De medewerkers van Vrumona waren onlangs blij verrast door een prikactie van Rivella. Op ieders prilt- kaart was namelijk een Rivella Light-pin bevestigd. Het verza melen van speldjes, in verza- meljargon 'pins' genaamd, is sinds kort (weer) een ware rage. Rivella haakt hierop in met een consumentenactie. 'Pak een pen, bestel een pin' is het mot to. Product-manager Jan Ernst Veenman wil ook de lezers van Vers van 't Vat in de gelegen heid stellen hun verzameling uit te breiden. Zoals bij Rivella past, is het ontwerp een beetje vreemd, maar wel leuk... Stuur een (brief) kaart met uw naam, afdeling, persoonsnum mer, huisadres of intern post adres naar: Heineken Nederland B.V., re dactie Vers van 't Vat, kamer 2.339, Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Zend uw kaart in vóór 28 okto ber. U krijgt dan de Rivella Light-pin toegezonden (één pin per persoon, zolang de voorraad strekt). ■Mt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 26