Huwelijken Geboorten Geslaagd Buitenland Zoeterwoude Mw. M.J. Vis Bolderdijk (Secretari aat Support HTS) met F.H. Tamaelasapal Mw. C.A.M. Verkerk (Documenta tion, Filing and Registration HTS) met M.G. Schonewille F. van Deursen (Quality Control Laboratory HTS) met mw. S. Voshol H.J. Visscher (Process and Product Development HTS) met mw. H.B. Hazenkamp Den Bosch P.A. Hoos (Verpakken) met mw. E. van Gulik S.B.G. Jansen (Gistkelder) met mw. A. Gaza A. Ouwers (Gistkelder) met mw. T. Noyen D.G. Tekstra (Gistkelder) met mw. A. Krete J. de Veer (Verpakken) met mw. I. v.d. Bogaard P.M. van Venetië (Gistkelder) met mw. N. van Wijchen W.P.G. de Wit (HIR) met mw. A. Bouwmans J.H.J.A. v.d. Zande (HIR) met mw. G. Baartman Horecagebieden Mw. A.C.P. Damen (Drankenhan del Dordrecht) met A. Branderhorst R.C.M. Reintjes (Drankenhandel Rijssen) met mw. H.F.E. Wouters A.G.M. v.d. Zandt (Arnhem) met mw. M.G.M. Rijsemus Zoeterwoude Jessica C.; d.v. mw. J.J.B. Kraan- ZandbergenfSecretariaat EFI HTS) Esmay L., d.v. A.J. Timmermans ('Research and Deve lopment HTS) Rihane, d.v. O. Ben Dahman (Ver pakken) Ali I., z.v. O. Eroglu (Verpakken) Josefien C., d.v. A.J.L. Puthaar (Brouwen) Stephanie P., d.v. P.A. Schlaepfer (Verpakken) Jelle J., z.v. drs. H.E.M. Tuyt (Be drijfseconomische Dienst) Elisabeth M.; d.v. J.G.H. Willard (Verpakken) Rick, z.v. J. Veenstra (Debiteuren administratie) Den Bosch Anton, z.v. W. Brink (Bedrijfsecono mische Dienst) Raymon, z.v. J.R.M. van Ham (Brouwen) Maick, z.v. P.G.L. Zaunbrecher (Gistkelder) Soraya, d.v. M.J.J, van Duren (Inter ne Dienst) Huib, z.v. W.L.M.A. v.d. Boogaard (Brouwen) Anne, d.v. M.J.C.M. Beijer (Verpak ken) Pepijn, z.v. H.E.M. Huibertse (In tern Transport) Danita, d.v. A.C.D. van Vliet (In tern Transport) Joyce, d.v. M.J.M. op't Hoog (Tech nische Dienst) Erik, z.v. B.R. de Klerck (Energie- dienst) Louis, z.v. L.C.P. van Elten (Verpak ken) Zoeterwoude Voor het diploma Middle Manage ment ISW: I. Ramdas en M. Berg hout (beiden MIT) Voor het certificaat Heftruck chauffeur intern: A.I.E. Echaoui, J.W.G. Verver, J.F. van Maren, B.C. Minnes, J.C. Vlaardingerbroek(allen Verpakken) Voor het diploma praktijkexamen Basiskennis Boekhouden: A.J.M. Standaert (Plaatselijke Ad ministratie) Voor het basisdiploma Frans: J.P.M. Kuijs (Microplanning) Voor het diploma Ambi HS1 Orga nisatie Informatiebeleid): F.A. Schuchmann (Applicatie Ont wikkeling) Voor het diploma Ambi HE2. Ele mentaire Informatiekunde: L.C.M. Hogenboom (Purchasing Support), Mw. E. Gelderblom (Technische Dienst) Voor het diploma Luchtbehande lingstechniek: C.E. Weeke (Bouwadviesburo) Voor het diploma MBO Arbeids marktpolitiek/ Personeelsbeleid: Mw. S.C. van Kampen-de Jong (PZ Stafdiensten Bier) Voor het diploma NGPR-A Public Relations en Voorlichting: Mw. E.J. Boot (PRN) (vervolg geslaagden op pag 26) Ghana De heer P.A. Stapleton is 22 sep tember naar Kumasi uitgezonden als Brewery Manager van Kumasi Brewery Ltd. Hongarije De heer M.W.H.M. Goumans is 1 september uitgezonden naar Koma- romi Sörgyar Rt. te Budapest in de functie van Financial Manager. Indonesië De heer F.P. Bos is 19 augustus te ruggekeerd uit Indonesië, waar hij voor een periode van een jaar uitge zonden was bij P.T. Multi Bintang Indonesia in Jakarta als HTS Project Engineer. Maleisië De heer A.L.M. van Rijn keerde 25 augustus terug uit Maleisië, waar hij gedetacheerd was bij Guinness Anchor Berhad in Petaling Jaya, als Utility Engineer ad interim/Consul tant Planned Maintenance. Spanje De heer F.A. Beukers is 1 september teruggekeerd uit Madrid, waar hij uitgezonden was bij S.A. El Aguila als Physical Distribution Manager. Tfcjaad De heer W.J. Viertelhauzen is 12 au gustus teruggekeerd uit Moundou, waar hij uitgezonden was bij Brasse rie du Logone S.A. in de functie van Chef Mécanicien. Zaïre De heer P. Hottois is definitief te ruggekeerd uit Bukavu, waar hij was uitgezonden als Directeur de Siège. De heer E.E.L. Lemaire is definitief teruggekeerd uit Kinshasa, waar hij was uitgezonden als directeur des Opérations de l'Intérieur. De heer Th.M. Zwart is definitief teruggekeerd uit Kinshasa, waar hij was uitgezonden als directeur Tech nique Groupe Bralima.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 22