Kanoën door weer en wind Wie houdt er niet van een droge herfst? Paul van der Vliet! Hoe meer wind en regen, hoe liever het hem is. Bij de eerste oktoberse buien gaat zijn bloed al kriebelen. Dan snelt hij naar Luxemburg voor een wildwatertocht door de Ardennen. (dik surfpak, red.). Hoewel die van mij al aardig begint te slij ten." De rivieren in de Ardennen zijn voornamelijk in de categorieën '2' en '3' ingedeeld. "Dat bete kent dat het snelstromende ri vieren zijn", legt Paul uit. "Ri vieren in de categorieën 4 tot en met 6 zijn 'moeilijk', 'nauwe lijks bevaarbaar' en 'onbevaar baar' te noemen. Hoewel de meningen hierover nogal eens verschillen. Want wat voor de één 'onbevaarbaar' is, kan voor een ander een moeilijk te ne men stroom in de categorie 5 zijn." Groepsgewijs Paul van der Vliet vaart altijd in groepsverband. "Dat gebeurt meestal in kleine groepjes van minimaal 3 en maximaal 6 per sonen die om de twintig minu ten vertrekken. Dat is ook veel veiliger. Je kunt zo op elkaar letten en ingrijpen als er iets misgaat. Een grotere groep is weer lastig, omdat je dan let terlijk in eikaars vaarwater komt. Verder zorgen we er uit veiligheidsredenen voor dat aan het begin en einde van elke tocht een auto op wacht staat, zodat ook daar kanoërs kunnen worden opgevangen." Hij is zelf al enkele keren met zijn kano omgeslagen. "Als zwemmen niet lukt, probeer je door middel van een reddings- lijn naar de kant te trekken. Soms moet je daarbij de kano in het water achterlaten, omdat deze tussen een aantal rots blokken vastzit. Dan gaat het er uiteraard vooral om dat je zelf zo snel mogelijk uit het wa ter komt", aldus Paul. De red- dingslijn hoort overigens bij de basisuitrusting van het kanoën. Deze uitrusting be staat verder uit een spatzeil, peddel, kano, drijfvermogen voor in de kano, zwemvest en een helm en kost gemiddeld 1400 gulden. "Maar je kunt na tuurlijk ook een tweedehands boot aanschaffen of via een kanobeurs tweedehands spul len kopen. Dat maakt de hobby nog goedkoper." Milieuvriendelijk In principe kan iedereen tot ze ventig jaar aan de sport mee doen. "Het is heel gemakkelijk te leren, hoewel je uiteraard voor wildwatervaren wél de no dige kano-ervaring moet heb ben. Dat is ook de reden dat steeds meer mensen gaan kanoën. Het is bovendien ook een milieuvriendelijke sport. Met de kano vaar je door prach tige natuurgebieden, waar je normaal gesproken nooit kan of mag komen. Helaas wordt ook in deze sport niet altijd op de natuur gelet. Er zijn nog steeds mensen die papier, blik en ander afval aan de kant van de sloot of rivier laten liggen of met opzet koeien en ander vee verschrikken. Dat is jammer, want daardoor verpesten deze mensen veel voor de echte lief hebbers van de kanosport. Zo hebben boze boeren in de Ar dennen onlangs prikkeldraad over het water gespannen om kanoërs te verjagen. Op andere plaatsen in de Ardennen mogen kanoërs niet eens meer ko men." Daarom vindt Paul het ook zo belangrijk dat steeds meer mensen lid worden van een Ne derlandse kanovereniging. "Een vereniging komt niet al leen op voor de belangen van kanoërs, maar ook voor een schoon milieu. Door goede af spraken met gemeenten en le den kan de vereniging een vuist maken voor de kanosport. Dat is maar goed ook, want het zou jammer zijn als deze mooie sport door een paar ondoor dachte mensen moet verdwij nen." sport beoefen ik nog steeds", vertelt Paul, die intussen ook de nodige diploma's heeft ge haald. "Ik ben nu in het bezit van trainingsdiploma A (basis) en geef les aan kinderen." Categorieën Zomers gaat Paul vaak naar landen als Duitsland en Frank rijk voor een kanotocht. Het echte wildwatervaren in de Ar dennen gebeurt in het najaar, omdat dan de weersomstandig heden het gunstigste zijn. Dat hij daarbij een koud nat pak kan oplopen vindt Paul niet erg. "Je kunt je redelijk tegen de kou kleden. Ik draag, net als de meeste kanoërs een steamer "Het begon allemaal tien jaar geleden", vertelt Paul van der Vliet (22), bedieningsmedewer ker van Colonne 10 in Den Bosch over zijn grote hobby. "In die tijd vond ik het al leuk om met een bootje over het water te varen. Later ben ik door mijn vaders enthousiasme ook lid geworden van een Nederlandse kanovereniging. In het begin liet ik het bij een kanotocht over de Linge of de Biesbosch. Pas later kwam daar de nodige actie bij toen ik ook de ri vieren in Luxemburg, Zwitser land, Frankrijk en Italië per kano ging verkennen. Daar kun je namelijk uitstekend wildwa tervaren en die tak van de kano-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 20