Heineken Tarwebok: Aangenaam anders 'Heineken Tarwebok' is de naam van het nieuwe bokbier dat onze brouwerij 5 oktober introduceert. Het is traditioneel gebrouwen uit zomergerst en tarwe. Door die nieuwe samenstelling heeft het een frisse smaak. bok. Dit geldt zowel voor de bokbierliefhebbers als voor de pilsdrinkers. De frisse, minder zoete smaak wordt ervaren als verrassend. Het smaakt, zoals wij het zeggen, 'aangenaam an ders' dan de andere boltbieren op de markt. Dit komt inder daad door de combinatie van zomergerst en tarwe." Geld terug De introductie van Heineken Tarwebok gaat gepaard met een zogenoemde 'cash refund-actie' voor de consument. Na de aan koop van een sixpack kan de klant twee gulden terugkrijgen. Deze actie wordt onder de aan dacht gebracht via crate-covers op de kratten Heineken pils (30 cl). "De introductie van Heine ken Tarwebok wordt onder steund via de dagbladen en tv-commercials, door buitenre clame èn aantrekkelijk presen tatie-materiaal voor de winke liers. Opvallend daarin is de keuze voor de zachtere tinten van de herfst. Traditioneel rich ten de bokbieren zich op de kou en het gure weer van de herfst. Heineken Tarwebok daarente gen benadrukt het mooie van de herfst in haar communica tie. Wanneer je het produkt drinkt, proef je waarom", aldus Janco Duvekot. Nieuwe verpakking Hij vervolgt: "De naam Tar webok is afgeleid van een van de nieuwe ingrediënten: tarwe. We hadden het bokbier van 1992 ook onder de oude naam kunnen introduceren en er het label 'vernieuwd' op kunnen Janco Duvekot (lechts) en Michiel Egelei: "De veiwachtingen zijn hooggespannen. plakken. Maar het is een totaal nieuw produkt dat het Heine ken Bokbier vervangt. Als men sen het nieuwe etiket en de six pack zien, lezen ze een duidelijk andere naam dan ze gewend waren. Het is meteen zonneklaar dat het om een an der bier gaat. De warme herfst kleuren van zowel etiket als sixpack doen de rest. Wij den ken dat het een opvallende ver schijning in de winkels zal zijn. Een met kwaliteitsuitstraling, zoals dat van Heineken mag worden verwacht." Marge verruimd Heineken-directeur Thuisver- bruik Michiel Egeler vertelt dat de handel extra kan verdienen op ons nieuwe bokbier: "Heine ken Tarwebok heeft voor de handel een aanzienlijk ruimere marge dan het bokbier van vo rig jaar. Het produkt wordt ge zien als een service-artikel. Het is duidelijk een seizoenspro- dukt, dat de omzet in de maan den oktober, november en de cember een aangename extra stimulans geeft. Gezien de uit stekende resultaten van de smaaktesten en de forse recla me-ondersteuning zal het pro dukt niet lang in de winkel staan. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het zal mij niets verbazen als de bokbier- markt hierdoor extra zal stij gen." Het oudste speciale bier van Nederland wordt steeds meer gedronken. Sinds 1984 is de hoeveelheid verkocht bier meer dan verdubbeld. Enige tientallen jaren geleden gaf de introductie van het Heineken Bokbier de biermarkt nieuwe impulsen. Heineken introdu ceert nu Heineken Tarwebok. Waarom een nieuw bokbier? Heineken product-manager Thuisverbruik, Janco Duvekot: "De spectaculaire groei van de bokbiermarkt betekent dat er een grote groep nieuwe con sumenten bij is gekomen. Uit onderzoek bleek dat niet alle consumenten even tevreden waren over het traditionele bokbier. Veel gehoorde opmer kingen waren te zwaar' en 'zo gauw vol van'. Met die in formatie in ons achterhoofd hebben we een nieuw bok bier ontwikkeld.Uit uitgebreid smaakonderzoek dat wij heb ben laten verrichten, blijkt dat de consument een voorkeur heeft voor Heineken Tarwe-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 16