i4 Automatisering is aan de orde van de dag in Den Bosch en Zoeterwoude. In beide brouwerijen wordt verouderde besturingsapparatuur vervangen door moderne computers. Dit betekent vaak een grote kwaliteitsverbetering. Op deze pagina's een wandeling langs verschillende projecten. In Den Bosch wordt hard ge werkt aan de verregaande auto matisering van de brouwhui zen I, II en III om de verschillende besturingen te verbeteren. "We hebben hier te maken met een verouderd sys teem, dat tot nu toe elke keer met wat lapmiddelen is opge knapt", vertelt Robert van der Kemp, Wachtchef Projecten in Den Bosch. "Dat betekent dat er telkens voor een deeloplos sing is gekozen. Nu willen we het totale besturingssysteem in één keer vernieuwen." Omdat de produktie uiteraard niet geheel stil mag liggen, wordt het automatiseringspro ject rond de drie brouwhuizen in verschillende fasen uitge voerd. Fase I betreft Brouwhuis I. Dit is de kleinste van de drie en daardoor ook bewust als eer ste gekozen. "De besturing kan nu eerst goed worden uitgetest, vóórdat de veel grotere brouw huizen II en III aan de beurt zijn. Hierdoor zullen we ook minder problemen krijgen als we de ap paratuur in Brouwhuis II en III invoeren." Besturingsaanpak Fase I is in januari 1992 gestart. "We zijn toen begonnen met de besturingsaanpak van het silo gebouw, de mout, de stoom, het hete water enzovoort. Deze maand zijn de pc's aangesloten. De mensen die de pc's moeten bedienen, krijgen daar uiter aard op de werkplek een oplei ding voor. En in week 49 gaan we ook daadwerkelijk brouw sels maken om het systeem uit te testen. In week 50 wordt fa se I afgerond en moet Brouw huis I weer op volle kracht draaien. Fase II betreft de auto matisering van Brouwhuis III. Deze gaat, als alles volgens plan verloopt, in september 1993 be ginnen. In het voorjaar van 1994 volgt waarschijnlijk Brouwhuis II." De voordelen van het totale au tomatiseringsproject zijn dui delijk. Robert van der Kemp: "Er ontstaat een moderne be- Gei van dei Fliei achtei het nieuwe bestuiingssysteem in het Dienstgebouw (Zoeteiwoude). Links van hem Wim Klok Nieuwe besturing voor Hei

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 14