1000-ste Buckler tapinstallatie Transportproef met semi- dieplader Hengelo (Gelderland) Café De Egelantier in het Gelderse Hengelo heeft 25 augustus de 1000-ste Buckler tapinstallatie in gebruik genomen. Het café kreeg van Heineken een spe ciale messing Buckler tapzuil met de inscriptie: '1000-ste Buckler tapinstallatie, 25 au gustus 1992, De Egelantier'. Buckler is sinds de zomer van 1991 ook verkrijgbaar van de tap. Op landelijk niveau is het nog steeds het enige alcohol vrije bier dat niet alleen in fles en blik wordt verkocht. De populariteit van een glas vers getapt alcoholvrij Buckler neemt nog steeds toe. "Het is nog lekkerder dan uit de fles", verzekert de eigenaar van De Egelantier. De gemiddelde café-bezoeker wil het liefst een bier van de tap. En dat geldt ook voor al coholvrij bier, zo blijkt uit de groeiende vraag naar Buckler tapinstallaties. Gemiddeld worden er dertig per week van geplaatst in Nederland. Ook blijkt dat de omzet van een ho recagelegenheid fors groeit, zodra Buckler er van het vat verkrijgbaar is. Buckler scoort Buckler scoort overigens ook goed in consumenten-onder- zoeken. Tijdens de zogenoem de 'blinde smaaktesten' (de proevers weten niet welk merk bier ze voorgezet krijgen) komt naar voren dat Buckler volgens consumenten het meest naar pils smaakt. Wereldwijd is Buc kler het tweede merk alcohol vrij bier. Buckler wordt inmid dels in 36 landen met groot succes verkocht. Bunnik Hoe kun je zo veel mogelijk pallets vervoeren bin nen de wettelijke beperkingen ten aanzien van gewicht, afme tingen en veiligheid? En hoe kun je die zo op de wagen zet ten dat ze ook nog afzonderlijk te bereiken zijn èn ongestoken (dat wil zeggen met de lange zijde van de pallet naar voren) geladen en gelost kunnen wor den? Op grond van deze vragen ont wikkelde een buitenfirma in overleg met Vrumona een 'se- mi-dieplader' voor dertig onge stoken pallets. Vmmona ge bruikt de oplegger enkele maanden op proef. De wagen is in Sisi-kleuren uitgemonsterd. Hans Stijsiger, hoofd Transport over de nieuwe aanwinst: "Het bijzondere van deze nieuwe op legger is dat de pallets gedeel telijk twee hoog vervoerd wor den. Omdat de hoogste pallets 180 cm zijn en de maximale toegestane hoogte vier meter bedraagt, zou de overgebleven los- en laadruimte erg krap wor den. Dit is opgelost door ge bruik te maken van een op luchtdruk werkend liftsys- teem, waardoor de laadvloer van de oplegger tijdens het la den gedeeltelijk op de grond kan zakken. Vóórdat de opleg ger gaat rijden, wordt dit ge deelte via hetzelfde liftsysteem weer omhoog gebracht." Goed bruikbaar De oplegger wordt zowel door de afnemers als door intern transport als 'zeer goed bruik baar' beoordeeld. Zoals bij alle prototypes gebruikelijk is, wor den nog voortdurend techni sche verbeteringen aange bracht. Eind 1992 vindt de evaluatie plaats. Andere wagen De nieuwe semi-dieplader heeft niets te maken met de ou de 30-pallet wagen van Heine ken, die inmiddels vervangen is door een nieuwe oplegger voor 28 pallets. Voor Heineken zou deze semi-dieplader niet ge schikt zijn omdat de Heineken- pallets veel zwaarder zijn dan die van Vmmona. Bovendien kan je met dit systeem niet via de achterzijde lossen en laden. Eerder dit jaar startte bij Vm mona een andere proef met een speciale oplegger voor maxi maal 24 ongestoken of 28 ge stoken pallets. Ook hier gaat het om een heel andere vracht wagencombinatie, die als voor deel heeft dat hij zonder me chanisch transport kan worden geladen. Deze vrachtwagen combinatie is eveneens in Sisi- kleuren uitgemonsterd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 13