Gaat de Barremolen van Heineken Zoeterwoude stroom leveren? Fietsen we voortaan naar ons werk? Komen er nieuwe afvalstromen bij? Wie weet wordt uw idee wel uitgevoerd als u vandaag nog meedoet aan de milieu-actie van de Plaatselijke Ideeënbuscommissie van Zoeterwoude. Bovendien maakt u dan kans op een schitterende fiets. Actie De milieu-actie loopt nog tot en met 30 november 1992. In deze periode kunt u uw milieu ideeën kwijt in de daarvoor be kende ideeënbus-eieren in uw vestiging. Alle beloonde mi lieu-ideeën krijgen een eigen lotnummer. Zes maanden na de sluiting van de actie worden met behulp van deze loten drie prijswinnaars getrokken. Deze drie komen in aanmerking voor een fiets naar keuze met een maximum waarde van 1000 (derde prijs), 1500 (tweede prijs) en 2000 gulden (eerste prijs). Verder krijgt elke inzender van een voor de verloting in aan merking komend idee (of ideeën) één aandenken aan de ze speciale milieu-actie. Deze attenties worden na de bekend making aan de prijswinnaars toegezonden. fan Siegers bij de Barremolen in Zoeterwoude: "Laat je fantasie de vrije loop!" De milieu-actie is vorig jaar de cember van start gegaan. Het aantal tot nu toe ingezonden ideeën is echter nog klein. Jan Siegers van de Plaatselijke Ideeënbuscommissie hierover: "Eerlijk gezegd valt het ons te gen. We hadden duidelijk meer reacties verwacht. Tenslotte is het milieu toch een onderwerp dat erg in de belangstelling staat. Misschien heerst er wat ideeën betreft wel een soort van milieu-moeheid onder de men sen, maar dat zou ik persoonlijk erg betreuren. Het gaat als we het over het milieu hebben om onze toekomst èn de toekomst van onze kinderen. Milieuzorg beperkt zich niet alleen tot de directe (woon-)omgeving, maar is ook nodig op het werk. Van daar dat ik opnieuw iedere me dewerker in Zoeterwoude wil oproepen mee te doen aan de ac tie." Wèl enthousiast Volgens Siegers zijn de meeste medewerkers wel erg enthou siast over de actie op zich. "Er wordt veel over de actie gespro ken. Ook de ludieke posters die overal in het bedrijf hangen val len op. Misschien vinden onze collega's het wel moeilijk om met een goed idee komen. Hei neken doet al vrij veel aan het milieu, ondermeer door ge scheiden afvalstromen en een eigen afvalwaterzuivering. Maar er valt uiteraard veel meer te verzinnen, waar je mis schien ook veel geld mee kunt besparen. Het idee om de Bar remolen in Zoeterwoude ener gie te laten opwekken is vrij oud, niet bruikbaar, maar op zich wèl een goed idee. Er zijn ook andere manieren om ener gie op te wekken. Je kunt nog eens alle afvalstromen nagaan en kijken of daar niet iets bijzit. Of de waterstroom binnen ons bedrijf onder de loep te nemen. Er is uiteraard veel meer te ver zinnen. Kijk eens om je heen, kijk naar andere bedrijven, ver gelijk milieu-acties in gemeen ten en laat je fantasie de vrije loop! Ik weet zeker dat we dan overspoeld worden met goede ideeën. Milieu, wat doe je er aan? Meedoen natuurlijk!"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 12