Extra kans op kaartjes Proms! Nieuwe kantine voor Vmmona Nieuwe dirigent Heineken Fanfare De tijdelijke kantine op de voormalige doppenzolder Bunnik De Vrumona-mede- werkers krijgen een nieuwe kantine. De oude was aan ver bouwing toe. Eind december moet de lunchruimte af zijn. Tot die tijd kunnen onze colle ga's in Bunnik voor hun maal tijd terecht op de voormalige Doppenzolder. Arie Visser, medewerker Kanti ne hierover: "In de oude kanti ne stonden nog apparaten van vijftien jaar geleden. Ook werd de balie erg klein. Nu de toe stemming er is willen we niet alleen verbouwen, maar ook uitbreiden. Zo komt er een gro tere balie in waardoor er meer aanbod van het voedsel- en drankenpakket mogelijk is. Ook zal het huidige halkon bij de kantine worden getrokken. Verder wordt het plafond ver nieuwd en komen er andere meubels." Zoeterwoude Uit diverse re acties op de Night of the Proms- prijsvraag in het vorige num mer blijkt dat het voor velen niet helemaal duidelijk is wat we precies bedoelen met onze vraag. Daarom hebben we de actie verlengd tot en met 9 ok tober. En lichten we een tip van de sluier op: Het gaat om een vogel die op alle platen(hoezen) van Christopher Cross staat. (Komt u er echt niet uit? Lees dan het artikeltje over de Uit markt in dit nummer.) Uw persoonlijke inzending moet dus binnen zijn op maan dag 12 oktober. Stuur snel uw kaartje met daarop oplossing, naam, adres en personeelsnum- mer naar: Redactie Vers van 't Vat kamer 2.339 Z'Wou Postbus 530 2380 BD ZOETERWOUDE Over de uitslag kan niet wor den gecorrespondeerd. NIGHT O het diploma Dirigeren, dat hij op amateur-niveau in praktijk brengt. De nieuwe dirigent is geen onbekende van de Heine ken Fanfare: "Ik ken de club al jaren. Het is een leuke fanfare die heel leuk speelt. Bovendien kom ik al vele jaren op uitnodi ging naar de jaaruitvoering in Van Hamond heeft de laatste ja ren successen geboekt met Har monie Orpheus uit Tilburg en de Harmonie van Hilvaren- beek. Met beide korpsen nam hij enkele malen deel aan het 'topconcours' in Arnhem. Mo menteel is hij tevens dirigent van de Bigband van de Tilburg- Den Bosch De Heineken Fanfare heeft een nieuwe diri gent. Het is de 53-jarige R. van Hamond. Zaterdag 29 augustus had onze fanfare haar eerste re petitie onder zijn leiding. De uit Hilvarenbeek afkomsti ge Van Hamond volgt Harrie ttan 1 ri n/wtrt=>-n nn Mo oo-n riode van acht jaar is de Heine ken Fanfare toe aan nieuwe uit daging, zo vinden Van Veldho ven en het bestuur van de fanfare. Van Hamond verdient zijn brood als solo-klarinettist van het Brabants Orkest. Daarnaast n<="7if- Hp rjrr»rp>ccirvnf='l«=» mncinic

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 10