Carnaval 1992 heeft een goede afzet opgeleverd voor Heineken, met name door het mooie weer. Dat is de algemene indmk van Rob Stevens (directeur De Ridder), Hans Olthoff (hoofd Horecagebied Brabant) en Hub Blezer (PR-man Brand). De 'Blauw Sjuut' wordt ingehaald bij de Brand-brouwerij in Wijlre "De mensen hadden er dit jaar duidelijk zin in," vertelt Hans Olthoff over het Brabantse car naval. "Vorig jaar speelde de Golfoorlog de carnavalsvier ders parten. Daarom was denk ik dit jaar sprake van een in haaleffect. Ook het late tijdstip was gunstig omdat veel men sen al naar de wintersport wa ren geweest. Ik heb de indruk dat de afzet behoorlijk hoger is dan vorig jaar. De mensen van het kelderbier hebben hier bij voorbeeld ook 's nachts volop gereden om tanks te vullen." "We zijn zaterdagnacht om 4.00 uur gestart en de afdeling is tot dinsdag 22.00 uur continu be zet geweest. We wisten dat de kans op een goede omzet groot was. Door in de nacht van zon dag op maandag klanten in de regio Den Bosch te beleveren, konden we zo effectief moge lijk de maandagdrukte opvan gen. Op die manier was ge waarborgd dat onze afnemers voldoende bier in huis hadden," vertelt BernardNaaijkens(Phy- sieke Distributie H'Bosch). Hij heeft inmiddels becijferd dat van carnavals-zaterdag tot en met carnavals-dinsdag 1350 hectoliter kelderbier meer is verkocht dan in 1991. "Maar vorig jaar is als gevolg van de Golfoorlog een aantal optoch ten afgelast," voegt hij er aan toe. Carnavals-maandag liet dit jaar (ten opzichte van '91) in derdaad een piek zien in het aantal leveranties. Het geeft duidelijk aan dat de 's zondags gehouden optochten veel pu bliek hebben getrokken. Extra afhankelijk Ook uit het Limburgse komen zonnige geluiden. Rob Stevens van De Ridder: "Wij hebben een hele goede carnaval gehad. Het jaar 1989 was een goed jaar en 1992 is daarmee zeker verge lijkbaar. Maastricht zat bar stensvol en daar hebben wij van geprofiteerd. Maastricht is een stad van straatcarnaval. De mensen vieren het hier vooral op straat en op de grote pleinen als het Vrijthof en het Onze Lie ve Vrouweplein. Veel van onze afnemers vind je daar. Dus je begrijpt dat de afzet hierdoor extra afhankelijk is van het weer tijdens carnaval. Meer nog dan in Brabant, waar car naval meer binnen wordt ge vierd dan hier. Ik ben na het car naval traditiegetrouw even langs geweest bij een aantal af nemers. Die zeiden moe te zijn maar voldaan." Volgens Hub Blezer van brou werij Brand in Wijlre, was in Limburg een duidelijke 'hon ger' naar carnaval. Mede omdat Goede Carnaval 1992

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 8