Hij zit sinds 1 augustus op de hoogste post van Personeelszaken Heineken Nederlands Beheer B. V. en is de jongste directeur van ons bedrijf. In zijn vrije tijd houdt Frans Versteeg zich voornamelijk op het sportieve vlak bezig. Zo fietste hij enkele jaren geleden de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. Sportieve directeur Frans Versteeg, net met een gezonde bruine kleur terug van de Zwitserse wintersport, lacht als we hem met zijn fiets-hobby confronteren. Ter wijl hij overeenkomstig zijn voor ganger Piet Schop een wat minder ge zonde 'hobby' opsteekt, zegt hij: "Vrije tijd is een belangrijk punt in ie mands leven, maar bij mij staat dat de laatste tijd wat onder druk. Van daar dat ik niet meer zo vaak fiets. In mijn vorige functie op de Bahamas was het te warm en in mijn huidige baan heb ik het te druk. Niettemin wil ik het graag weer oppakken. Het leukste lijkt mij om ooit nog eens de Amstel Gold Race voor amateurs te rijden. Maar eerst moet ik mijn con ditie weer op peil brengen. Binnen kort stap ik weer op de fiets." Als directeur Personeelszaken is hij ondermeer verantwoordelijk voor het Sociaal Beleid, waaronder het ar beidsvoorwaardenbeleid voor de werknemers van Heineken in Ne derland. Hij heeft bovendien de dage lijkse leiding over de stafdiensten van Heineken Nederlands Beheer B.V. Versteeg is met zijn 37 jaar de jongste directeur binnen ons bedrijf. Speelt zijn leeftijd een belemmerende rol bij het vervullen van een hogere functie Hij aarzelt. "De ervaring mis je na tuurlijk. Daar is niets aan te doen, je kunt je nu eenmaal niet ouder maken dan je bent. Oude vossen zijn nu een maal langer slim dan jonge vossen. Dus moet je je soms als jongste wel eens meer bewijzen dan anderen. Ik herinner mij nog dat ik in mijn func tie als hoofd Thuisverbruik ooit eens werd voorgesteld aan een wat oudere grote klant van ons, die toen de op merking maakte 'het merkartikel blijft zich verjongen'. Daardoor word je je bewust van je leeftijd. Het is iets waar je doorheen moet. Overigens heb ik daar momenteel geen last meer van." Filosoof Frans Anton Versteeg werd geboren op 29 september 1954 in Rotterdam. Na zijn studie aan het gymnasium, waar hij voor de B-(wiskundige) kant koos, studeerde hij Economische Ge schiedenis en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Vervol gens volgde hij de studie Wijsbegeer-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 4