Veldbloemenactie Sourcy Afscheid P.C.H. Dekker 37,5 jaar H.C. Muitjens Afscheid J. de Jong GRATIS Hoofddorp/Alkmaar Na een dienstverband van 31 jaar nam P.C.H. (Cor) Dekker 31 januari jongstleden afscheid van Hei- neken. Hoewel hij opereerde vanuit het Regionaal Service Centmm in Hoofddorp, werd de afscheidsreceptie gehouden in de ontvangstruimte van het Verkoopkantoor Alkmaar, zijn 'eigen stadje'. De belangstel ling was er bepaald niet minder om. Chef Horeca Tap Service Duijnen en collega f. van der Strays verwoordden beeldend de Heineken-loopbaan van Cor Dekker. Het allerlaatste woord was aan mevrouw Dekker, die 'haar Cor' op zeer persoonlijke wijze nog eens extra in de bloe metjes zette. Maastricht In de ontvangst ruimte van brouwerij De Rid der werd 21 februari het 37,5 ja rig dienstjubileum gevierd van H.C. Muitjens. De jubilaris trad al op 14-jarige leeftijd in dienst van De Ridder. De heer Van Wijk memoreerde in zijn toe spraak, dat Herman Muitjens zelfs al eerder regelmatig hand en span-diensten verleende in de brouwerij. In de afgelopen 37,5 jaren heeft Herman Muit jens zich vrijwel alle produk- tiewerkzaamheden eigen ge maakt. Hij staat bij De Ridder bekend als de bottelarijspecia list en is als collega enorm ge waardeerd. Namens het perso neel werd hem een decoupeer- zaag aangeboden. Directeur Rob Stevens overhandigde Her man de speld behorend bij het 37,5-jarig jubileum. Daarna na men de vele aanwezigen de ge legenheid waar om de jubilaris en zijn vrouw geluk te wensen. Amsterdam In de Ont vangstruimte van de Reclame Service dienst werd 20 februari de afscheidsreceptie gehouden van de heer J. de Jong. Op lu dieke wijze werd hij voor de laatste keer naar zijn werk be geleid. De heer Vleghert bracht, met behulp van enkele veel zeggende kerngetallen, de vele werkzaamheden van de heer De Jong in beeld. De heer Van den Bosch ging in dichtvorm nog eens in op de voor velen herkenbare eigenschappen van de scheidende collega. In de tot volkstuincomplex omgebouw de Ontvangstruimte bleef het vervolgens nog lang gezellig. Bunnik Vramona houdt voor haar mineraalwater Sour cy vanaf 1 april een fleurige consumentenactie. Aan elke li terfles Sourcy Rood hangt de komende weken een gratis zak je veldbloemenzaad. De actie valt precies in het zaaiseizoen, dat loopt van half april tot half juni. De bloemen komen uit rond eind juli en in de daarop volgende jaren al in het voor jaar. Sourcy, het natuurlijke mineraalwater, benadrukt met deze promotie-actie zijn directe link met de natuur. In de zakjes zit zaad van ongeveer 20 soor ten veldbloemen. MIX VOOR VELDBLOEMEN Ji ti>ff y Jh V BIJ 1 LITERFLES SOURCY souRcy

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 29