Opening PUM Zoeterwoude Trainen voor Marathon Rotterdam Zoeterwoude Produlctielei- der Zoeterwoude Jan Jaap ten Hoor opende 4 maart het geheel verbouwd PUM in Zoeterwou de. Hij deed dat door met een winkelwagentje een aantal van te voren bepaalde artikelen op te halen en een lint door te knippen. Door de verbouwing is een soort supermarkt ont staan, waarbij de bezoekers zelf alle drank (inclusief wijn en ge distilleerd) en een groot deel van de reclame-artikelen kun nen pakken. De kleinere arti kelen, zoals horloges kunnen bij de kassa aan de uitgang wor den gehaald. "Het Personeels Uitgiften Ma gazijn kampte al enige tijd met een gebrek aan opslagruimte vanwege het grote aanbod van artikelen", vertel Simon Jansen van de Interne Dienst Produk- Jan Jaap ten Hoor verrichtte A de openingshandeling tie. "Het assortiment van het PUM is de laatste jaren zo sterk uitgebreid, dat we bijna geen ruimte meer over hadden om alles goed en overzichtelijk op te bergen. Omdat we niet ver der naar achteren konden uit breiden, besloten we de inrich ting van het gebouw grondig aan te passen. Zo zijn er bij voorbeeld speciale palletstel lingen gekomen, waarbij de kratten van onderen afgepakt kunnen worden." Niet alles is veranderd. Formu lieren kunnen als vanouds bij de ingang van het PUM worden ingevuld. Ook wordt bij de in gang de emballage (het leeg- goed) gecheckt, dat buiten het PUM kan wordt opgeslagen. Wel nieuw zijn de kleine pau ze-ruimte voor de drie mede werkers van het PUM en hun verkleedruimte, die tijdens de opening nog niet geheel af was. Voor de overige Personeels Uit giften Magazijnen van ons be drijf zijn vooralsnog geen ver bouwingsplannen. Zoeterwoude Elk jaar doen verschillende medewerkers van ons bedrijf mee aan de Ma rathon van Rotterdam. John van Doorn van het Archiefbe heer in Zoeterwoude is één van hen. Dit jaar hoopt hij zijn per soonlijk record van vorig jaar met enkele minuten te verbe teren. En volgens zijn Haagse trainer Jan Vermaas lukt hem dat best. Dat vergt echter een speciaal dieet van meelproduk- ten en een zware training, waar mee John enkele weken vóór aanvang van de race is begon nen. John van Doorn hierover: "Ik train zo'n zes dagen in de week bij de vereniging A.V. Sparta in Den Haag. Daar doen we veel aan duurloop en intervaltrai- ning. Intervaltraining wil zeg gen dat je voor een korte perio de wisselend snel en langzaam loopt. Duurloop betekent een training van je uithoudingsver mogen. Je probeert dan telkens het aantal minuten dat je loopt te verhogen. Op die manier bouw ik een goed uithoudings- M föhn van Doorn in training voor de Marathon van Rotterdam vermogen op en dat zal ik straks op 5 april hard nodig heb ben." John voltooide de Rotter damse marathon vorig jaar in 3.12 uur. Een tijd die hij dit jaar hoopt te verbeteren. "Ik ga voor drie urn", zegt hij hierover. "Dat ging ik vorig jaar ook, maar toen had ik niet zo'n goe de conditie als nu. Ook mijn trainer denkt dat ik het kan ha len. Onlangs liep ik tijdens een duurloop van 25 kilometer een tijd van 1.38 uur. Daarmee ver beterde ik mijn tijd van vorig jaar (1.50 uur) met twaalf mi nuten. En dat is een goede indi catie voor het verloop op 5 april." Wat vindt John nu het leukste aan het lopen? "Het bezig zijn met je lichaam en met de na tuur. Van die natuur kun je vol op genieten als je door het park of de duinen loopt. Wat dat be treft is hardlopen een van de mooiste sporten die er bestaat."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 27