Camel Trophy, een sportief avontuur Van 27 april tot en met 15 mei wordt in de jungles van Brazilië en Guyana de Camel Trophy 1992 verreden. Teams uit achttien landen zullen hieraan deelnemen. Onze collega's Diederik van den Biggelaar en Ilco Schuringa hoopten er ook bij te zijn. Zij kwamen echter niet door de zware voorrondes. ..'':^2Éaw 26 Elk jaar komen landenteams van verschillende werelddelen bijeen om op een afgelegen en nauwelijks begaanbaar terrein de Camel Trophy te verrijden met vierwiel aangedreven wa gens. De meeste mensen zullen er niet aan moeten denken zoiets te ondernemen. Voor an deren is het een groots avon tuur, een uitdaging. Ilco Schu ringa (area exportmanager Midden-Oosten], Diederik van den Biggelaar (hoofd horecage- bied Rotterdam/Zeeland) en Gerrit Oudenampsen (hoofd Personeelszaken bij Proseco) behoren tot die laatste groep. Prestatietocht Gerrit Oudenampsen is de man met de meeste ervaring. Hij maakte in 1985 deel uit van het Nederlandse team, toen de Ca mel Trophy in Borneo plaats had. Sindsdien is hij betrokken bij de organisatie van de voor selecties en de nationale selec tie in ons land. "De Camel Trophy is geen rally, maar een avontuurlijke prestatietocht," helpt Gerrit het eerste misver stand uit de wereld. "Een avon- turenrit met terreinauto's, die wordt verreden in gebieden rond de Evenaar. Elk team, be staande uit twee personen, heeft de beschikking over een zelfde wagen. Het komt bij de Trophy niet op snelheid aan, maar op behendigheid, oriënta tie, doorzettingsvermogen, sa menwerking en vooral sporti viteit. Je moet goed kunnen autorijden. Maar je hoeft niet al te veel technische kennis van auto's te hebben. Het belang rijkste is dat je goed kunt sa menwerken in een groep. Want het doel is gezamenlijk 1500 ki lometer door de bush af te leg gen. Daar moet je vindingrijk voor zijn en moet je problemen goed kunnen oplossen. Ben je eenmaal geselecteerd voor het nationale team, dan krijg je bij de importeur van de terreinwa gens een technische opleiding." Zware selecties Om kandidaten zo goed moge lijk op al die belangrijke eigen schappen te testen, vinden in de maanden voorafgaand aan de Trophy diverse voorselecties plaats. "In eerste instantie se lecteert de computer duizend kandidaten uit alle aanmeldin gen", vertelt Gerrit. "Die dui zend zijn eind januari een hele dag in de Beekse Bergen getest. Van hen zijn er 96 doorgegaan naar een tweede ronde, die een weekend in beslag nam. Ten slotte bleven 20 deelnemers over voor de nationale selectie. Die selectie vond van 27 febru ari tot en met 1 maart plaats in België. De beste vier Nederlan ders die toen zijn verkozen, gaan eind maart naar Frankrijk voor de finale, die internatio naal wordt georganiseerd." Verslavend Behalve de keer dat hij zelf deelnemer was, heeft Gerrit Oudenampsen nog twee maal in het konvooi meegereden als lid van de 'supportstaff'. Zijn taak was de speciale opdrach ten, die de teams ter plaatse moesten uitvoeren, te jureren. Wat hem betreft, zou hij dat nog graag vele malen meema ken. "Het is echt een avon tuur", zegt hij. "Als je het een maal hebt meegemaakt, ben je er aan verslaafd." Ilco Schuringa kan ook over de aantrekkingskracht meepra ten. Twee jaar geleden deed hij al mee aan de voorrondes. Hij drong toen door tot de laatste twintig. Dit jaar probeerde hij het opnieuw. Met hetzelfde re sultaat. Wat houdt voor hem de Trophy in "De uitdaging die rit uit te rijden. De selecties op zich zijn heel leuk. fe moet het leuk vinden auto's uit elkaar te halen of uit te graven. Je voor de vraag gesteld zien 'zal ik een brug bouwen of een vlot?'. Maar het gaat natuurlijk om die rit zelf. "Tevoren had Ilco al IÊ3W N Ilco Schuringa (midden) in A actie tijdens de nationale selectie in België. Arie van Esveld en Gerrit Oudenampsen (rechts) fungeren als jurylid van de Stichting Camel Trophy. Beiden zijn werkzaam bij Proseco veel gelezen over het gebied waar de Trophy plaats gaat vin den. De beschrijving van de hit te, de muggen en het vele water schrokken hem niet af. "Je moet ervan houden iets anders dan anders te doen. Voor mij betekent het te kijken hoever je je grenzen kunt verleggen. Naar een uiterste te zoeken." Helaas is hij niet geselecteerd. "Hij reed heel goed", is het com mentaar van Gerrit Ouden ampsen. "Maar fysiek was hij iets minder dan de anderen. Vlak voor de laatste selectie is hij ziek geweest. Misschien heeft dat hem parten gespeeld. Jammer, want Ilco was zeker een van de favorieten." Avontuurlijk Voor Diederik van den Bigge laar was het de eerste maal dat hij zich had opgegeven voor deelname. Hij was overgehaald door Ilco Schuringa. "Hij weet dat ik ook van uitdagingen houd. Ik maak bijvoorbeeld zeiltochten, houd van wildwa- terkanoën en bergbeklimmen, heb tochten gemaakt door IJs land, Lapland en Nepal. Wat me van de Trophy het meest aantrok, was het rijden met zo'n Landrover. Ik had best naar Guyana gewild. Maar bij de eer ste voorselectie in de Beekse Bergen ben ik al uitgevallen." Diederik denkt niet dat hij zich volgend jaar opnieuw zal aan melden. "Nee. Ik denk niet dat ik dan meer kans zou maken dan nu. Het was in ieder geval een leuke ervaring."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 26