Het Elfde Gebod - Groningen In café Het Elfde Gebod in Gro ningen is Rudy Hermsen de baas. Hij is zeer te spreken over Buckler op fust: "Ik tap sinds begin december Buckler en het gaat goed. De klanten zijn er te vreden over. Het is natuurlijk altijd lekker om een vers bier tje van de tap te drinken dan uit een flesje. Dat geldt dan ook voor een alcoholvrij biertje." Rudy Hermsen van Het Elfde Gebod Jorissen - Den Haag Café-biljart Jorissen was een van de eerste horeca-gelegenhe- den die Buckler op fust had. Va der Jorissen, die zijn café pas heeft overgedaan aan zijn twee zoons Hendrik en Antonius, vertelt dat Buckler van de tap erg in trek is: "Het smaakt be ter en verkoopt goed. Het blijft weliswaar een vervanging van echt bier, maar dit is een goe de vervanging. We mogen niet klagen over onze omzet van Buckler op fust," onderstreept hij het succes. A. Antonius Jorissen van Café- biljart Jorissen Vreeburg - Bloemendaal Café-biljartcentrum Vreeburg in Bloemendaal is in december begonnen met de verkoop van Buckler van de tap. De ervarin gen van eigenaar Bart Lubber- sen met Buckler op fust zijn heel positief. "De omzet is flink gegroeid. Normaal draaide ik per week zo'n drie tot vier krat jes Buckler en nu zijn dat vijf tot zes fusten! En de vraag wordt steeds groter," aldus Bart Lubbersen. Vers van 't Vat heeft enkele van de horecabedrijven die Buckler tappen speciaal voor u per plaats en gebied op een rij gezet. Geïnteresseerden kun nen deze lijst ophalen bij de receptie van de Heineken-ves- tigingen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 21