Paardeman in hart en nieren Van jongs af aan zit Wouter de la Haye 'tussen de paarden'. Na vier jaar bij Heineken te hebben gewerkt als koetsier, wilde hij wel eens iets anders. Zijn ideaal was een eigen zaak. Toch bleek dat niet zo ideaal als het leek. Na drie jaar was hij blij weer in zijn oude functie terug te kunnen keren in de Heineken-stallen. En nu, na acht jaar, heeft hij daar nog steeds geen spijt van. Elke morgen gaat bij Wouter de la Haye om kwart over vijf de wekker af. Vergezeld van zijn trouwe Jack Russel Terriër Sjaak gaat hij altijd vroeg op pad om de paarden te voe ren. "Ik vind het niet erg zo vroeg te beginnen. Bovendien vind ik het be langrijk dat er regelmaat is voor de paarden. Dat ze zoveel mogelijk door dezelfde persoon worden gevoerd. Als ik om half zeven aan kom rijden, worden ze wakker door het geluid van mijn auto. Ik geef hen hardvoer en na enkele minuten hooi. Langza merhand zijn mijn collega's ook ge arriveerd. Met zijn allen gaan we aan de slag. De stallen uitmesten, paar den poetsen, inspannen voor de wa gen. Half tien zijn we klaar en kan de eerste wagen met twee paarden er voor de poort uitrijden. Om kwart over elf komt die terug. Dan moeten we onmiddellijk de tuigen wassen, 's Middags gaan twee andere paarden voor de wagen de stad in", geeft Wou ter een indruk van de straltke dagin deling die wordt gehanteerd op dagen dat er geen evenementen zijn. Attractie Met de verhuizing van de Amster damse Quellijnstraat naar het dicht bijgelegen Heineken Ontvangstcen trum aan de Stadhouderskade, is ook het werk voor de koetsiers toegeno men. "Het is hier eigenlijk te groot voor negen paarden", vertelt Wouter. "Er zouden hier met gemak vijftien paarden kunnen staan." Bijzonder is dat de stal deel uitmaakt van de looproute voor de bezoekers die een rondleiding krijgen door het nieuwe ontvangstcentmm. "Wij hebben zelf ook zo'n rondleiding gehad. Het is heel verrassend dan ineens in een stal met paarden te komen. Vooral de bui tenlandse toeristen vinden het prach tig." De koetsiers zijn wel gewend dat mensen zich verdringen om foto's te kunnen maken, wanneer zij met een span paarden in het centrum van Amsterdam rijden. Toch letten zij er goed op dat de bezoekers niet te dicht bij de paardeboxen komen. "De paar den wonen hier. Eigenlijk hoort in een stal absolute rust te heersen. Er mag niets gebeuren waardoor zij zich

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 18