Uitlevering Bokma Royal Dark Bootz Amaretto Nieuwe verpakking Zwarte Kip Zoetermeer Marjan Snoey- enbos, brand-manager Bokma Royal Dark, overhandigde be gin februari aan Paul van Daal- en (bedrijfsleider van de Heine- ken drankenhandel Veraar B.V. in Hoofddorp) het eerste pakket Bokma Royal Dark. Veraar kreeg een van de eerste uitleve ringen van dit nieuwe produkt van Bols Benelux, dat tijdens de Horecava werd geïntroduceerd. Het bijzondere aan dit nieuwe produkt is de opvallend donke re kleur. Ook de smaak is an ders dan die van de overige je nevers. Kleur en smaak komen tot stand door graanalcohol en moutwijn te laten rijpen op ei kehouten vaten, die afkomstig zijn uit de Limousin (Frank rijk). Zoetermeer Bootz heeft bin nen haar likeuren-assortiment een nieuwe smaak gekregen: Bootz Amaretto. Dit nieuwe produkt is een amandellikeur van 24 procent alcohol, dat vooral als aperitief (bijvoor beeld met ijs) wordt gebruikt. Andere smaken van Bootz zijn Iedere consument krijgt bij aankoop van een actie-fles Bootz Amaretto een gratis set goudkleurige mouw ophouders ondermeer Blue Curacao, Crè me de Bananes en Peach. Met de introductie van deze nieuwe smaak, komt Bols Be nelux tegemoet aan de toene mende vraag naar likeuren en Amaretto in het bijzonder. Vo rig jaar groeide de likeuren- markt in Nederland met 2lh procent. Amandellikeur neemt zo'n 11 procent van de totale likeurenmarkt in beslag. De groei wordt veroorzaakt door een toenemende interesse naar exclusieve smaken. De nieuwe Bokma verschijnt op de markt in een vierkante, zwart-rode 0,7 literfles. Bokma Royal Dark is verkrijgbaar in de horeca en bij de slijters. Of de nieuwe jenever ook te koop zal zijn in het PUM is nog niet be kend. Zoetermeer Zwarte Kip Ad vocaat heeft sinds kort een nieuwe verpakking. De fles heeft een andere vorm en het etiket is moderner. Er is geko zen voor een nieuwe verpak king omdat Zwarte Kip zich wil blijven onderscheiden van andere advocaatmerken. Zo blijft Zwarte Kip Advocaat niet alleen in kwaliteit, maar ook in verpakking herkenbaar voor de consument. Om de nieuwe fles onder de aandacht te brengen, start binnenkort een promotie campagne met als thema 'Zwarte Kip, dat ziet er lekker uit in de nieuwe fles.' Rond de paasdagen wordt een intensie ve promotiecampagne gevoerd voor dit produkt van Bols Be nelux. Steeds terugkerend daar in is een ondeugend vosje dat jaagt op de Zwarte Kip.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 15