Heineken-terrein verkocht I Ontv centr A/Stad M - o P u trd CD 10 Amsterdam Heineken heeft 26 februari een overeenkomst getekend met Ontwik keling Brouwerij Terrein B.V. (OBT). Het gaat hier om de verkoop van het brouwe rijterrein achter het Heineken Ontvangst centrum in Amsterdam. OBT is een com binatie van Hillen en Roosen, Bataafse Aanneming Maatschappij (BAM) en het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De nieuwe eigenaar zorgt voor de sloop van de bestaande panden èn voor de geplande nieuwbouw op het terrein. De sloop van de gebouwen op het 'achterterrein' van het Heineken Ontvangstcentrum aan de Stad houderskade start in de loop van april. De Heineken Galerij op de hoek van de Fer dinand Bolstraat en de Quellijnstraat blijft tot aan de sloop geopend. Het Personeels Uitgifte Magazijn aan de le Van der Helst- straat wordt woensdag 1 april definitief ge sloten. Dat is géén april-mop benadrukt de Interne Dienst A'Stad-A'Wet. Het nieuwe PUM is vanaf die dag gevestigd in de voor malige paardestallen aan de Quellijnstraat, hoek Ruysdaelkade in Amsterdam. De par- keermogelijltheden zijn daar minder goed dan op het oude brouwerijterrein. De ope ningstijden blijven ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.30 uur. P. Kronenberg (optredend namens Heineken, midden links) drukt de hand van G.A.B. Tolboom van OBT nadat de koopovereenkomst is getekend 1 R u y s d a e I k a d el Ferdinand Bolstraat 0 "O 0 co 0 "O "O 0 ■4—» 1 e van der Flelststraat 7\JXW~ODy\/\/V «FM nnnr'^'OPinr Het verkochte gedeelte

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 10