Zeefbandpersen naar Spanje BBB-beurs Sporters gevraagd Zoeterwoude Twee zeef bandpersen van de Zoeter- woudse afvalwaterzuiverings installatie werden woensdag 29 januari van hun plaats gelicht. Beide persen zijn verkocht aan de Spaanse brouwerij El Aquila in Valencia, waar ze opnieuw worden gebruikt. De prijs die voor de twee zeefbandpersen is betaald was voldoende om de totale operatie (van dakrepara tie tot en met verandering van vloerdelen en leidingen) kos tendekkend te maken. Een zeefbandpers wordt onder meer gebruikt om water uit het afvalslib te persen. Dit is nodig om te voorkomen dat er met het slib te veel water in de containers wordt afgevoerd, want dat kost Heineken geld. In Zoeterwoude stonden drie van deze zeefbandpersen. Door het verminderen van de slib- produktie en door het verbete ren van het resultaat van de af valwaterzuiveringsinstallatie, is er nu nog slechts één machi ne nodig. Een zeefbandpers wordt van A zijn plaats gelicht De stand van De Ridder Heineken en Vrumona presen teerden zich dit jaar in de ge heel nieuwe stand, die begin ja nuari ook op de Horecava stond. In de Heineken-stand heeft elk merk zijn eigen on derkomen. Vmmona, dat dit jaar voor het eerst een eigen stand had, gaf dit jaar op de beurs vooral veel aandacht aan een nieuw horecafenomeen: het nieuwe Grote Sourcy-Song- festival (zie ook VVV 1/92). Maastricht Jaarlijks vinden heel wat horecabeurzen in ons land plaats. Eén daarvan is de BBB (bier, brood en bedrijf) - beurs in Maastricht, die dit jaar van 20 tot en met 23 januari werd gehouden. De BBB-beurs is veel kleiner van opzet dan de Horecava, maar is juist voor het plaatselijke verkoopkantoor van Heineken en de brouwerij en De Ridder en Brand van groot belang. De BBB biedt hen namelijk de mogelijkheid de af nemers uit de regio Limburg te ontvangen. Brouwerij De Ridder, die zich alleen op deze beurs (en bij voorbeeld niet op de Horecava) presenteert, ziet jaarlijks ze ventig procent van zijn afne mers op de BBB. Een goed mo ment voor de brouwerij om haar gasten te ontvangen en be staande relaties te verbeteren. Daarnaast worden uiteraard de produkten gepresenteerd, zoals het witbier Wieckse Witte. De redactie is op zoek naar sportieve medewerkers die een niet alledaagse sport beoefe nen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan schermen, kara te of shorttrack. Beoefent u een dergelijke sport, of kent u een collega die op die manier zijn vrije uurtjes besteedt? Meldt u dat dan bij de redactie. Deze is telefonisch te bereiken via het toestelnummer 7234 in Zoeterwoude. Het redactie adres is: Postbus 530, 2380 BD in Zoeterwoude (kamer 2.343).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 6