r Coebergh Affair 15.000 gulden voorP. Smits 30 'l'l Bunnik F.A.N. Heil (Storingsdienst) F.M. Lopez Aguilar (Verpakken) P.E. van Someren (Verpakken) F. Steenbrink (Verpakken) C.M. van Lienden (Int. Transp.) Beloning 150,00 350,00 150,00 Aanmoediging 100,00 75,00 Bunnik Pascal Smits van Vrumona leverde een idee in om het storten van limonade en siroop tegen te gaan en zo ho ge kosten te besparen. Dit idee leverde hem de maximale belo ning van 15.000 gulden op. "De gestorte limonade wordt via het riool afgepompt naar de waterzuivering van Bunnik. Doordat limonaderesten de zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater aantasten, wordt Vrumona hiervoor aan geslagen. Teruggerekend naar limonade betekent dit waar schijnlijk 14 cent onkosten per liter. Mijn idee is om op ver schillende plaatsen in de fa briek de limonade- en si- roopresten op te vangen en als onderdeel voor veevoer af te zetten. Op die manier wordt de aanslag ontlopen. Van alle li monade- en siroopverliezen zijn enkele stromen op een een voudige manier op te vangen en te verpompen naar een opslag tank. De inhoud daarvan kan vervolgens naar veehouders worden gebracht, want veel veehouderijen zijn ingericht voor vloeibaar voer als kaaswei en dergelijke. De veehouders kunnen de samenstelling van de limonade- en siroopresten beoordelen en eventueel aan vullen met andere voedings stoffen, zodat een optimaal voer ontstaat," aldus Pascal Smits. De heer Smits ontving 11 februari symbolisch zijn beloning uit handen van algemeen directeur P.C. Schop van Vrumona Zoetermeer Flessen Coe bergh zijn sinds 17 februari in een speciale geschenkverpak king gestoken. Het gaat hier om een promotionele actie in het kader van de campagne de 'Coebergh Affair'. De actie houdt in dat de consument bij de aankoop van een fles Coe bergh meteen een informatief postermagazine in handen krijgt, dat tips geeft op het ge bied van mode, uitgaan en ma- ke-up. Ook toont het magazine de belangrijkste trends van de komende zomer. Coebergh richt zich op jonge, zelfbewuste vrouwen. Een kri tische doelgroep, die hoge eisen stelt aan uitstraling en kwali teit. Vandaar dat Bols Benelux met de nieuwe campagne uit drukkelijk de koppeling tussen kwaliteit en uitstraling van het merk Coebergh wil communi ceren. De komende tijd zullen nog meer promotionele acties rond Coebergh volgen. Bij de achterpagina: Het interieur van een oud grand café. (Wanneer deze foto is gemaakt is onbekend)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 30