30 Laatste ronde Colonne 9 Den Bosch 3 Grand cafés passen bij Heineken 4 Nieuws uit de vestigingen: Zeefbandpers naar Spanje; BBB Maastricht '92; Sporters gevraagd 6 55-plussers ook naar cursus Pensioen in Zicht 7 Drie drankenhandels Rotterdam/Zeeland 8 CTV gereorganiseerd 10 Uit een ander vaatje getapt 11 Afscheid en Jubileum 12 Bedrijfsnieuws: Extra deelnemers cursus 'Rondje brouwerij'; Cursus telefoneren 14 Kort buitenland: Bouw brouwerij in Argentinië; Nieuwe brouwerij in Chili geopend 15 Afscheid en Jubileum 16 1 uit het vat: Menno Antal is engineer proces-automatisering 18 Nieuwe ruimte Bouwadviesbureau Heineken 19 Afscheid en Jubileum 20 Kroniek 22 Afscheid en Jubileum 24 Bedrijfsnieuws: Milieu-actie Ideeënbus loopt goed; Plaatsing Milieubakken in Zoeterwoude; Bijeenkomst reisvereniging 26 Vereniging in 't het zonnetje 27 Afscheid en Jubileum 28 Maximale beloning voor idee Pascal Smit Coebergh Affair; Bij de achterpagina 30 Win kaartjes voor concert Hessel!; Reuze 31 cocktail; Pepsi sponsort Michael Jackson opnieuw Hoofdredactie: Hella Schoonveld Eindredactie: Peter Everts Redactie: Marguerite Feenstra Yvonne van Stek-Sanders Redactie-assistentie: Margritha Meijer Redactie-adres: Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude tel: (071-) 457234/456288 Redactiecommisie: mw. F.N. Tjaarda (voorzitter) mw. mr. R.A. den Dub belden drs. D.R. Hooft Graafland P. de Lange drs. J.L. van Oordt drs. F.B. Martens Correspondenten: G.W. Westerberg (Rijssen) H. Meyer (Bunnik) mw. M.B.f. van der Linden ('s-Hertogen bosch) A. van der Graaf (Rotterdam) H.K.M. Arens (Zoeterwoude) Bij de voorpagina: Grand café L'Opera in Amsterdam. Op pagina 4 en 5 een artikel over het grand café-beleid van Heineken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 2