H.G. Bander, f afdeling Brouwen, '41,5- dienstjaren, begonnen in Amsterdam J.G.H. de Bruijn, afdeling Magazijn en Intern Transport, B4 dienstjaren, begonnen in Amsterdam L. de Groot, afdeling-Brouwen, 38,5 diehstjareit, begonnen in Rotterdam M. W. Herblot, afdeling-Brouwen, 36,'5 dienstjaren, begonnen in Amsterdam Zoeterwoude Op 17 janu- ringen in loopbaan,' alsook ari namen tijdens een goed be- brouwerij vestigingsplaats, zochte en sfeervolle receptie nieuwe- teclmieken/'tecbjtolo- in de Hooiberg acht mede- gie, sfeer en veelal ook reisaï- werkers, vergezeld van hun. standen, weten te overbruggen, familie, afscheid van colle- ga'S, oud-collega's en van de Ze hebben veranderingenven brouwerij Zoeterwoude. De- groei in Zoeterwoude van 1 ze medewerkers tezamen ver- naar 7,3 miljoen hectoliter bier tegenwoor'digden in totaal mogelijk gemaakt. Voor- hun 283 jaar aan kennis, ervaring bijdragen bedankte hij allen na- en Heineken cultuur. Het be- drukkelijk en wensten hen met trof de heren H.G. Bander, J. hun familie nog vele jaren in de Jong, L. de Groot, M.W. goede gezondheid toe. Tenslot- Herblot, P.G. Slinger, B. te wees de heer De Goederen óp" Koopmann, J.C.H. dé^Bruijn de rol van het gezin in deze. Hij en J. Sanchez Torreiro. bedankte alle aanwezige part ners voor hun belangrijke Tijdens de gezellige gezamen- steun. Hierna spraken de schei- lijke lunch werd door de iji- dende medewerkers zelf eep verse chefs door middel van dankwoord uit. Zij bedankten een korte -toespraak en pas- op ludieke wijze voor de goede sende limerick de loopbaan samenwerking in Zoeterwou- van de acht medewerkers 'op de. Tevens bedankten zij voor 'geestige wijzte in herinnering de ontvangst en ieders aanwe- gebracht. In zijn toespraak zigheid op de receptie. De grote noemde bedrijfsleider De opkomst, alsook de vele goede Goederen het uniekehoge to- wenSen voor de toekomst, de- taal aantal dienst jaren, van de den de acht medewerkers en acht medewerkers, die«amen hun familie duidelijk goed. de kennissen ervaring die zij hebben opgebouwd in Ürie Vervolgens werd de receptie op brouwerijen, in Zoeterwoude t uitervrfhfe -sfeervolle wijze hebben ingebracht. Stuk voor voortgezet en wgrdeil gr vele stuk hebben allen de verande- ftelinneripgen apgehaald. J. de Jong, afdeling Brouwen, 40 dienstjaren, begonnen in Rotterdam B. Kooppiann, afdeling Magazijn en Intern Transport, 34,5 dienstjaren, begonnen in Amsterdam J. Sanchez Torreiro, i afdeling Brouwen, 23 dienstjaren, beginnen in Amsterdam P.G. Slinger, afdeling Magazijn en Intern Transport, 35 dienstjaren, begonnen in Amsterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 28