Heineken Tafeltennis Vereniging Zoeterwoude Vereniging in het zonnetje: In een bijna verlaten kantoorkantine strijdt Koos van Leijden (achter de tafel) tegen een tegenstander van ATTC uit Alphen a/d Rijn. onder het toeziend oog van scheidsrechter Henk Klein komen, moet daar bijvoorbeeld op dinsdag heen. Spanning Op dit moment telt HTVZ drie teams die in de competitie uit komen. Elk bestaand uit 3 spe lers en een reserve. Team 1 en 2 hebben het vorig jaar bijzon der goed gedaan. Klein: "Het eerste team van HTVZ is in de najaarscompetitie ongeslagen kampioen geworden van de 5e klasse. Daardoor zijn ze naar de de 4e klasse van de NTTB ge promoveerd. De hele competi tie was de spanning al te snij den. Het verschil in punten met Docos uit Leiden was heel klein. Dat het spannend was, blijkt wel uit het feit dat Docos mij tijdens de laatste wedstrijd tegen Estec, die we met 5-5 zou den moeten afsluiten, twee maal belde om te horen hoe on ze tussenstand was. Helaas voor hen: we wonnen met 6-4. Ook team 2 heeft het trouwens vorig jaar goed gedaan. Dat ein digde als derde in de zesde klas se." Iedereen is welkom HTVZ heeft overigens niet al leen competitiegerechtigde spelers. Er zijn ook recreanten lid. De voorzitter benadrukt dat iedereen welkom is, ook men sen zonder ervaring. "Op de clubavond worden zij begeleid en worden alle grondbeginselen hen bijgebracht. Wie belang stelling heeft, kan toestelnum mer 6479 of 6320 in Zoeter- woude bellen. Het bestuur hoopt velen te mogen begroe ten." Koos van Leijden in actie y Elke maandagavond schieten je de pingpongballen om de oren in de Zoeterwoudse kantoor kantine. Dan spelen de leden van de Heineken Tafeltennis Vereniging Zoeterwoude daar namelijk. HTVZ is de oudste Heineken- vereniging in Zoeterwoude. "Eind 1974 zijn we als recrean tenvereniging begonnen", ver telt voorzitter Henk Klein. "In 1975 zijn we in competitiever band gaan spelen." De tafelten nisvereniging groeide gestaag. In haar gloriejaren telde ze zelfs vijf teams. Voor de leden van HTVZ die uit de produktie af komstig waren, was het wer ken in ploegendienst helaas niet altijd gemakkelijk te com bineren met het lidmaatschap van HTVZ. Een terugloop in het ledenaantal was het gevolg. "Heel jammer", is Henk Klein van mening. "Tafeltennis is een sport voor iedereen, voor jong en oud, validen of minder va liden... Om de snelheid van hun reflexen te oefenen wordt het bijvoorbeeld ook veel ge speeld door autocoureurs. Ie dereen kan het doen. Het is ook echt een spórt, waarbij je je he le lichaam moet gebruiken. Daarnaast heb je tactisch in zicht in het spel nodig. Tafel tennis is meer dan alleen met je bat tegen het balletje slaan. En juist voor de mensen die de he le dag op kantoor werken, is het een prima ontspanning." Druk programma HTVZ is vrijwel het gehele jaar in actie. Van januari tot en met april vindt de voorjaarscompe titie plaats, van september tot en met december de najaars competitie. In verband met de zomervakantieperiode liggen de activiteiten van half juni tot augustus stil. In de resterende periodes worden bekerwedstrij den en vriendschappelijke wed strijden tegen verenigingen uit de regio gespeeld. Zoals al vermeld, is de maan dagavond de clubavond van HTVZ. De uitwedstrijden vin den echter plaats op de gebrui kelijk clubdagen van de tegen standers. Wie tegen De Treffers uit Roelofarendsveen moet uit-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 27