Geboorten Geslaagd Buitenland stratie) met F. van der Post Den Bosch M.G.C. van Son (Tekenkamer) met mw. D. Geelen Horecagebieden M.J. Zwemer (drh. Middelburg) met mw. H.P. Goulooze C. Boom (drh. Rotterdam) met mw. G.H. Coenen Zoeterwoude Valerie, d.v. H.W. Schoonhagen (Onderhoud kantoor) en mw. J.A.M.M. Schoonhagen (Kantine/Pantries) Kim, d.v. mw. M.A. Pijnacker (Pi. Administratie) Rachel, d.v. P. de Bmyn (Colonne 5) Joeri, z.v. W.F. Devilee (Opslag en Intern Transport) Den Bosch Jacqueline, d.v. P.L.J. Quekel (Tech nische Dienst) Boy, z.v. J.G.M. Coret (Brouwen) Stefan, z.v. G.J. van Kammen (Brou wen) Hendrik, z.v. N. Valkenburg (Ver pakken) Amsterdam Laura, d.v. A.W. Tseng (Corp. Infor mation Systems) Horecagebieden Jolijn M., d.v. A. Vermeij (HTS Randstad) Rogier G., z.v. W.Th. Pelgrim (Reg. staf HTD Noord-Oost) Lars T., z.v.A.C. van Geffen (Reg. staf HTD West/Midden) Erwin, z.v. E. Bosma (drh. Grouw) Paul F., z.v. mw. C.J.H.G. van Lies hout (drh. Horst) Proseco Babette C., d.v. A. Jonker Zoeterwoude Voor het diploma MBA: H.W. Jans sen (PL Administratie) Voor het diploma Master in Busi ness Administration: A. Shakouri (Technische Dienst algemeen) Den Bosch Voor Post HBO Economische Be drijfskunde: A.M. Werring (Horeca) Amsterdam Voor cursus Archiefbeheer: I.Y. de Jong (Adm. Concern Belangen) Rotterdam Voor AMBI HEO en AMBI HEI: A.J. van de Werken (Planning en Lo gistiek) Bunnik Voor het diploma Elementaire In formatica: F.L.C. de Haart (VIA) Voor de cursus VOP: Tj.D.J. Huite- ma, H. Hendriksen, W.J. Hijman, F.A.N. Heil, A.T.M. de Kruijf, B. Vossen (allen Storingsdienst) Voor Leidinggeven II: G.J. van de Maat (Verpakken) Voor praktische Bedrijfskunde: H.W. van Elteren Voor de cursus Kwaliteit, Verpak ken en Machine-continuïteit: U.H. Vliet, E.B. Idrissi, S. Berhe, E.F. Mar tina, H.H.M. Vedder, A. el Mansou- ri, A. Arab, R. van Markestijn, M. Ajabroune, L. Gerrits, A. Youssoufi, B. Valkenburg, G.A. Doest, A. Ka- ouass, A. Katwaroe, H. van Dijk, J. Middag (allen Verpakken), D.J. Ho- nings, R.P. Palings (beide Mech. Werkplaats) Horecagebieden Voor het certificaat Storingzoekme thoden "Waar zit de fout?": P.A.J. Canters, A.C.J.M. Quaytaal, J.M.B.P. Roskam, J.M. Steins, A.P.A. Vermonden (allen Horeca Technische Dienst) Italië/Brazilië De heer L. Mengoli is als Technical Director uitgezonden naar Kaiser S.A. in Campinas, Brazilië. Burundi De heer P.A. van der Meulen is uit gezonden naar Brarudi SARL, Bu jumbura, in de functie van Chef En- tretien. De heer P.F. van der Schee wordt ge detacheerd als Management Trainee bij Brarudi SARL, Bujumbura, als Assistant Marketing. Japan De heer H.W.J. Smeijsters is terug gekeerd uit Tokio, waar hij werk zaam was als Brewmaster hij Heine ken Japan. Nieuw Zeeland De heer Th.J. Slof is uitgezonden naar Dominion Breweries Ltd. als Project Manager. Rwanda De heer P.F.W. Smith is uitgezon den naar Bralirwa SA, Gisenyi in de functie van Chef Bouteillerie. Vietnam De heer B.A.A. Brandt is uitgezon den als Project Manager Vietnam Brewery Ltd. in Ho Chi Minh Gity Zaïre De heer R. Grootenhuijs is defini tief teruggekeerd uit Zaïre. Per 24 februari vervult hij de functie van Hoofd Administratie Heineken Ne derland.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 22