De hper De Voogd sprak tijdens .deze voorontvangsten op zeer persoonlijke wijze. Hij ondeni streepte daarbij de dank van de onderneming voor alle inzet en vergat daarbij het thuisfront niet.' De dames ontvingen uit zijn handen een feestelijk boe ket. Viermaal stroomde omstreeks T drie uur de feestelijke met bloe men versierde grote zaal van ..het Heineken Ontspannings Centrum vol. Familieleden en collega's ontvingen de 'feeste lingen' met een langdurig ap plaus. Tijdens de recepties hiel den de betreffende afdelings chefs een korte, maar zo per soonlijk mogelijke toespraak tot hun vertrekkende mede werkers). Tijdens de eerste bij eenkomst werd daarna, onder begeleiding van organist Harry Hamers, spontaan en massaal het 'lang zullen ze leven' inge> zet. Bij de andere recepties werd dit later als een vast, maar niet minder spontaan, pro gramma-onderdeel herhaafd. Een^zéer groot aantal belang stellenden maakte van de gejje- gëhheid gebruik persoonlijk af scheid te nemen. Vele verhalen gina's van dit nummer ziet u de foto's afgedrukt van onze Bos sche collega's die 10, 17, 23 en S Tjanuari afscheid namen. werdén nog eens. opgehaald, de Kortom, veel te snel kwam er muziek nodigde uit tot een steeds een einde aan een bij dansje en de fotografen hebben zonder gezellige receptie, honderden foto's geschoten. Op de eerstvolgende kleurenpa- A.A. v.d. Akker, vorkheftruckchauffeur Intern Transport, in dienst sinds 1$58 - J. Baelemans, bedieningsman Verpakken, in dienst sinds 1968 J.Th.G. Beekmans, brouwhuisoperator Brouwen, in dienst sinds 1963 H.A.M. van Avendonk, groepsleider Verpakken, in dienst sinds 1969 A.A.N. van Belkom, bedieningsman Verpakken, in dienst sinds 1979 A.J.M. Blom, magazijnb'eMende Inköop en Igagazijn, in^dienst sinds* v 1975>k JM. Bonte, filteroperator Brouwen, in dienst sinds 1974 A.CJ. Bouwmans, medewerker postkamer Interne Dienst, in dienst sinds 1957 (Vervolg op pagina 20 en 21)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 17