Nationale promotie met Europa-glazen Vlak vóór het magische jaar 1992 start Heineken een nationale promotie van internationale allure. Vanaf 4 november kunnen consumenten in het bezit komen van twaalf speciale Heineken voetglazen met een originele Europese vlagopdruk. Postcode/plaats: Telefoon: Persoonsnummer: BESTELBON Ik bestel(aantal) set(s) van 12 Europa glazen en betaal hierbij x f 29,95 fmet een betaalcheque girobetaalkaart Eurocheque giro-overschrijving* aangeven wat van toepassing is) Naam: De nationale Heineken promo tie rond de Europa-glazen bena drukt de internationale kracht van het Heineken-merk. Bert Jan Grootes, junior product manager Heineken: "Heineken is het enige echte Europese biermerk en dat willen we via deze nationale promotie nog eens duidelijk naar voren laten komen. De actie, die 4 novem ber van start gaat, sluit boven dien goed aan bij de actualiteit." Trouwe drinkers De actie ondersteunt de mer kentrouw van de Heineken- drinkers. Op de set speciale Heineken Europa-glazen wordt daarom geen winst gemaakt. Voor de kostprijs van 29,95 gul den, krijgt de consument twaalf verschillende Heineken voet glazen met vlagopdruk en 24 bijpassende biervilten in een stevige doos. Het gaat hierbij om een eenmalige actie die loopt tot en met 31 december 1991. Het is belangrijk om snel te bestellen, want er kan slechts geleverd worden zolang de voorraad strekt. De speciale ac tiekratten met bon worden vanaf 28 oktober aan de handel uitgeleverd. Als Heineken-me- dewerker krijgt u echter al vóór 4 november, de tijd om de gla zen te bestellen. Daarvoor kunt u onderstaande bon gebruiken. Uw bestelling wordt binnen drie weken na betaling bij u af geleverd. De glazen zijn pas na 31 oktober beschikbaar. Wat moet u doen? Schrijf een betaalcheque, girobetaalkaart of Eurocheque uit met het juis te bedrag. Vergeet deze niet te voorzien van handtekening en pasnummer. Stuur de cheque met onderstaande bon in een gesloten envelop zonder post zegel vóór 31 december 1991 naar Heineken Nederland B.V., antwoordnummer 21012, 2350 VJ in Zoeterwoude. (Doet u dat vooral snel, want op is op.) Heeft u geen cheque? Stuur dan alleen de ingevulde bon in naar eerder genoemd adres en maak het juiste bedrag over op giro rekening 3955142 ten name van Heineken Europa-glazen, Etten-Leur.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 9