Koffieautomaten in kantoor Zoeterwoude In het kantoorgebouw in Zoeterwoude worden 1 november twintig koffieautomaten in gebruik genomen. Daaruit kan op elk gewenst moment verse koffie, thee of chocolademelk worden getapt. Het personeel krijgt dan zoals tot nu toe gebruikelijk geen koffie en thee meer geserveerd op de kamers. zwarte koffie in vier verschil lende sterktes en thee in drie verschillende sterktes. Cacao en heet water zijn nieuwe keu zemogelijkheden. Hoofd Inter ne Dienst Wim Croese: "Het voordeel van de halfautomaten is, dat er op elk gewenst mo ment verse koffie, thee of cho colademelk is. Elk kopje wordt vers gezet. We hebben gekozen voor de hoogste kwaliteit auto maten en ingredi├źnten. Dit on dermeer na een aantal bezoe ken aan bedrijven die goede ervaringen hebben met dezelf de oplossing. Het kwaliteitsni veau is zeker vergelijkbaar met die van de rondgebrachte koffie en thee." Recycling Het is aan het betreffende kan toorpersoneel te kiezen voor een eigen beker, of voor de plas tic bekertjes bij de automaat. Voor het plastic afval is een op lossing. "In plaats van in de prullenbak in de eigen kamer, gaan de gebruikte bekertjes en lepeltjes in een speciale re- cyclingbak. Bij elke automaat staat er een. De Interne Dienst draagt zorg voor de afvoer naar een recyclingbedrijf," aldus Bit ter en Croese. Het personeel van het kantoor wordt via een interne mede deling op de hoogte gebracht van de verdere details. In het Bedrijfskantoor bij de Zoeterwoudse brouwerij han gen geen automaten, maar wordt op elke verdieping een koffiekarretje neergezet. Daar op staat een grote koffietapkan en koppen en schotels. Het per soneel tapt zelf koffie. Halfautomaten Het opheffen van de koffieser vice was echter onvermijdelijk. Het plaatsen van de automaten is een weloverwogen bezuini gingsmaatregel. Met de maat regel gaan geen ontslagen ge paard. Voor de koffieservice werd ondermeer een aantal uit zendkrachten ingehuurd. Dat is met de komst van de automa ten niet meer noodzakelijk. "De verzorging van de automa ten zal op toerbeurt worden verricht door het kantineperso- neel", vertelt Kantinebeheerder Jos Bitter. "Eind augustus heb ben we op de vierde verdieping bij wijze van proef twee auto maten geplaatst. De keuze van de Interne Dienst is gevallen op halfautomaten. Melk en suiker blijven met andere woorden verkrijgbaar in de vertrouwde zakjes. De automaat levert De twee pioef-automaten op de vierde verdieping Ook de service 's morgens in de hal tussen kwart voor acht en kwart over acht komt te verval len. Ria de Rooy-Van Leeuwen is een van de koffiedames. Ze brengt al elf jaar koffie en thee rond in het kantoorgebouw. De overige uren werkt ze in de kan toorkantine of achter het brood jesbuffet op de vierde verdie ping. Ria vertelt dat zij en haar collega's het jammer vinden dat er een einde komt aan de koffie en theeservice op de ka mers. Ook van het personeel krijgt ze dergelijke reacties.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 8