Entree kantoor H'Bosch vernieuwd Wie binnenkort het kantoor van de Bossche vestiging bezoekt, zal opvallen dat de entree geheel is vernieuwd. Den Bosch verbouwt, evenals Rotterdam Crooswijk, de toegangscontrole en de telefooncentrale. Naar verwachting zal de verbouwing eind oktober zijn gerealiseerd. De hal van het kantoorgebouw aan de Rietveldenweg heeft in middels een nieuwe balie ge kregen in moderne kleuren. Het is de nieuwe werkplaats voor de telefonistes/receptio nistes Berdine van Wanrooy en Anne Marie van Herpen. Op de balie bevindt zich het bedie ningspaneel van de nieuwe te lefooncentrale. De voorberei dingen daarvoor, zoals het leggen van de nodige kabels, zijn achter de rug. Op de meeste werkplekken worden nu de ou de telefoons vervangen door moderne toestellen. Deze heb ben een geheugen voor tien nummers, waardoor je verkort kunt kiezen. De tot nu toe drie- cijferige interne abonnee-num mers blijven bestaan. Het is de bedoeling dat elke afdeling een eigen serie nummers krijgt. Op 28 oktober is de nieuwe tele fooncentrale in gebruik geno men. Toegangscontrole De nieuwe entreehal van het Bossche kantoor wordt verder uitgebreid met een vernieuwde zithoek voor de gasten. Het kantoor krijgt een andere toe gangscontrole. Medewerkers moeten voortaan hun perso- neelspasje gebruiken om naar binnen te gaan. Overigens gaat het daarbij niet om een tijdsre- gistratie. Die zal nog steeds via het prikklok-systeem gebeu ren. Rond februari/maart 1992 zal tevens de toegangscontrole van de brouwerij worden aan gepast. Ook deze entree zal dan met de Heineken-pasjes open gaan. De foto hierboven geeft u een indruk van de oude situatie. Hiernaast ziet u dat ter hoogte van de balie een glazen wand is geplaatst

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 6