Het bijgaande tijdschema geeft aan wanneet de commercial op de buis is te zien V Uitzendschema van de Amstel-commercial 'Dansen' op de STER Datum donderdag zaterdag woensdag maandag dinsdag woensdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag woensdag zaterdag dinsdag een ongeveer gelijk aantal uitzendingen op RTL4. (Wijzigingen voorbehouden) Tijdstip 7/11/91 Ned. 3 ca. 22.10 uur 9/11/91 Ned. 2 ca. 19.20 uur 13/11/91 Ned. 1 zwevend ca. 19.30 - 23.30 uur 18/11/91 Ned. 2 ca. 22.00 - 23.00 uur 19/11/91 Ned. 3 ca. 22.10 uur 20/11/91 Ned. 1 zwevend ca. 19.30 - 23.30 uur 2/12/91 Ned. 2 ca. 22.00 - 23.00 uur 4/12/91 Ned. 1 zwevend ca. 19.30 - 23.30 uur 5/12/91 Ned. 2 zwevend ca. 20.30 - 23.30 uur 6/12/91 Ned. 2 zwevend ca. 20.30 - 23.30 uur 7/12/91 Ned. 3 ca. 22.10 uur 11/12/91 Ned. 1 voor laatste journaal 14/12/91 Ned. 1 zwevend 19.30 - 21.30 uur 17/12/91 Ned. 2 ca. 23.00 - 24.00 uur van start De commercial 'Honden' ver schijnt begin december. "Ook daarin zien we verschillende mensen, dit keer met verschil lende honden", vertelt Henk Rollingswier. "Ook in deze commercial komt naar voren dat Amstel een band kan scheppen, waarbij al die ver schillen even wegvallen. In de advertenties en buitenreclame wordt het thema 'verschillende mensen' verder ingevuld." Marktonderzoek Uit testonderzoeken is geble ken dat de commercials bij de consument het beoogde effect oproepen van 'Amstel een bier Bijgaand bij deze Vers van 't Vat vindt u één van de uitingen van de nieuwe Amstel-campagne. In een van de volgende num mers van Vers van 't Vat wordt nader ingegaan op de manier waarop je per merk reclame maakt. voor iedereen'. Henk Rollings wier: "Die sfeer communiceert Amstel met ingang van 31 ok tober ook op televisie, via bui tenreclame, advertenties in verschillende bladen en com mercials in de bioscoop. Am stel laat zien wat iedereen in zijn hart wil: met z'n allen lek ker een Amstel pakken. Eigen lijk willen we allemaal hetzelf de. Amstel!"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 5