Eigenlijk willen we allemaal t zelfde Eind deze maand start de nieuwe Amstel- campagne met het thema 'Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde.' De eerste commercial, 'Dansen', verschijnt 31 oktober voor het eerst op de buis. Met het nieuwe concept maakt Amstel een zeer opvallende te gendraadse beweging. Het bier richt zich in de nieuwe campag ne niet op één bepaalde groep maar wil grote groepen berei ken. Amstel spreekt daarom de consument niet aan op eventu eel bestaande verschillen, maar op onderlinge overeenkomsten. Kortom Amstel bier verbindt. Henk Rollingswier, senior product-manager Amstel: "Am stel concentreert zich in de nieuwe campagne niet op één bepaald type bierdrinker of een specifieke leefwijze. Amstel maakt geen onderscheid tussen mensen. Integendeel. Amstel schept een band. Het is datgene wat mensen gemeen hebben als het er eventjes niet toe doet wie ze zijn. Met Amstel voelen we ons allemaal even met el kaar verbonden. Opa en pun ker. Stamgast en toerist. Lood gieter en architect. Wie of wat we zijn doet er even niet toe. We willen gewoon ongecompli ceerd genieten van eikaars aan wezigheid. En van Amstel." Ander thema Met de nieuwe campagne is het vorige thema 'Een man, een man, een bier, een bier' totaal verlaten. Henk Rollingswier hierover: "We hebben dat ge daan, omdat de nadruk van die campagne te sterk lag op het 'stoere en sportieve vlak'. En daarmee kun je al snel tegen de eveneens door ons onderteken de reclame- en gedragscode aanlopen. We zijn opnieuw met het reclamebureau om de tafel gaan zitten en hebben gekeken hoe we op grond van de basis positie Amstel is een Hol lands, 'recht-door-zee-bier' een nieuwe campagne konden ontwikkelen. Uiteindelijk is een geheel nieuw concept uit de bus gerold, waarmee we niet vastlopen op genoemde code." Danszaal Het nieuwe concept heeft ge leid tot de twee commercials 'Dansen' en 'Honden'. 'Dansen' verschijnt vanaf 28 oktober op de buis. In deze commercial zijn verschillende dansparen te zien, die zeer verschillend ge kleed zijn en zich uitleven in de meest uiteenlopende dansstij len. Van Tango tot Jive en van Foxtrot tot Rock en Roll. "Maar dan is er dat moment met Am stel. Het moment dat het er even niet toe doet wie we zijn en hoe verschillend we zijn. Amstel staat voor dat onver wachte moment waarop het, ondanks alles, even klikt met iemand waarvan je dat niet meteen zou verwachten", aldus Henk Rollingswier. De opnamen voor de Amstel- commercial 'Dansen' zijn in juli gemaakt Nieuwe Amstel campagne

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 4