Ook Local Area Network in Den Bosch Nieuwe Amstel campagne Nieuws uit de vestigingen: 6 Entree Den Bosch vernieuwd; Heineken bier in Zuid-Afrika; Expatriates terug uit Zaïre; Exportvergadering in Rotterdam Crooswijk Een kijkje bij de Personeelsdienst Internationaal 12 Vestiging belicht: horecagebied Groningen/Friesland/ 20 Drenthe Hoofdredactie: Hella Schoonveld Eindredactie: Peter Everts Redactie: Marguerite Feenstra Yvonne van Stek-Sanders Redactie-assistentie: Margritha Meijer Redactie-adres: Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude tel: (071-) 457234/456288 Redactiecommissie: mw. F.N. Tjaarda (voorzitter) mw. mr. R.A. den Dub belden R.G.H. Elfrink drs. D.R. Hooft Graaf land P. de Lange drs. J.L. van Oordt Correspondenten: G.W. Westenberg (Rijssen) H. Meyer (Bunnik) mw. M.B.J. van der Lin den ('s-Heitogen bosch) B. van der Graaf (Rotterdam) H.K.M. Arens (Zoeterwoude) Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de staf dienst Public Relations Nederland in Zoeter woude, telefoon: (071-)457100. Bij de voorpagina: Onderweg komt u drankenhandel vrachtwagens tegen met een speciaal Heineken Bolcbier-spandoek. Op pagina 16 vindt u een interview met een drankenhandel-chauffeur Koffieautomaten in kantoor Zoeterwoude Nationale promotie-actie Heineken Hobby: Hans Marck en de electronische muziek 10 Nieuws uit de vestigingen: 11 Miljoenste Pepsi proef; Vrumona-medewerkers lopen marathon New York Nieuws uit de vestigingen: 14 Opnamen Triviant in Den Bosch; Ontmanteling stoom ketels Zoeterwoude Uit een ander vaatje getapt 15 1 uit het vat: Drankenhandelchauffeur Willem Bonte 16 Verslag BOSNO-team 17 Peter van Besouw volgde cursus verpakkingsdeskundige 18 Bedrijfsnieuws: 19 Wheel of Retail voor Light-produkten Vrumona; Recepten waaier bij Zwarte Kip Advocaat; Sourcy bronwater verzegeld Kroniek; Ideeënbus (snip) 22 Afscheid en jubileum 24 De noodzaak van pc-beveiliging 26 Bij de achterpagina; Nieuws van de Bucklerploeg; Amstel 27 Karaoke-show agenda; Amateurrenners in de Alpen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 2