Afscheid M. van Woerden Afscheid W.F.N. Malcorps 25 jaar L.MA. Custers 25 jaar R.C. Beukhof Rotterdam Na ruim 22 jaar nam de heer M. van Woerden 1 oktober in de Raadskelder van Rotterdam Crooswijk af scheid van Heineken. Daar spraken de heren Van de Bigge- laar en Gamersbach hem toe. Zij vertelden ondermeer dan Riny na een korte periode bij Vrumona al snel de overstap maakte naar Heineken Rotter dam. Aanvankelijk was hij hier vertegenwoordiger, later kreeg hij de dubbelfunctie vertegen woordiger/groepsleider Interne Dienst. Daarnaast was hij vele jaren correspondent van Vers van 't Vat. Zijn grote betrokken heid bij de Rotterdamse voet balwereld bleek uit de toe spraak van de heer Dijk, bestuurslid van één van de voetbalclubs, waar Riny bin dingen mee heeft. Dit werd on derstreept door de heer Verwey, die namens de Technische Dienst een tapinstallatie aan bood waar een originele Euro pacupvoetbal in was verwerkt. aan een uitspraak, die hij tij dens een andere afscheidsre ceptie zou hebben gezegd: "Op mijn afscheid zijn speeches niet langer dan twee minuten." Ver volgens noemde de heer Meijer in twee minuten enkele eigen schappen van Wim Malcorps op: 'Een doorzetter (34 jaar Hei neken), laag ziekteverzuim (1 dag, 8 februari 1988), op en top loyaal ten opzichte van werkge ver Heineken, erg fanatiek brid ger en een middelmatig maar enthousiast tennisser.' Tot slot dankte de heer Malcorps alle aanwezigen. Zoeterwoude Tijdens een drukbezochte receptie op. 18 september in het Ontvangstge bouw, nam de heer W.F.N. Mal corps afscheid van ons bedrijf. Hij was hoofd Constractiebu- reau van Heineken Technisch Beheer. De heer Malcorps werd toegesproken door de heren Meijer en Tops. De laatstge noemde nam de loopbaan van Wim Malcorps door en haalde enkele anekdotes aan. De eer ste herinnerde Wim Malcorps Hegelsom In zaal Custers werd 12 september het 25-jarig dienstjubileum gevierd van de heer L.M.A. Custers. Die dag was het precies 25 jaar geleden dat betrokkene op 16-jarige leeftijd in dienst trad bij de toenmalige Coca Cola-bottela rij en drankenhandel Vullinghs te Horst. Daar werkte hij zowel in de fabriek als op de vracht wagen. In de loop der jaren von den enkele samenvoegingen plaats van drankenhandels in de regio. Leo, die in het expedi- tie/magazijngebeuren werkte, groeide hierin door. Nu is hij sinds lange tijd groepsleider Magazijn in onze drankenhan del in Horst. "Een rustige groepsleider die altijd klaar staat", zo bleek uit de toespra ken van de heren Allaart en Krah. De jubilaris kreeg na mens het personeel een enve lop met inhoud overhandigd. KIK Zoeterwoude Het was een overvolle, ouderwetse gezellige jubileumreceptie. Daar waren alle bezoekers, onder wie de speciale gasten Wijhenke en Hulzenbos, in ontvangstge bouw De Hooiberg het over eens. Middelpunt van de be langstelling was de heer R.C. Beukhof die op die datum niet alleen zijn 25-jarig dienstjubi leum vierde, maar ook zijn aan stelling als hoofd Planning en Control. Hij werd toegesproken door de heer Van der Torren, die de carrière van de jubilaris be lichtte. Vervolgens voerden Pe ter van Brecht, Reinier Meyer, Luuk van Doornik, Bert van Vessum, Theo van Maarseveen en Ingrid Muizert een scetch op, waarin ze als voetbalteam gekscherend de plus en min kanten van de jubilaris belicht ten. De heer Beukhof kreeg tot slot ondermeer een fiets ca deau.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 25