Afscheid A. Meyer Gezamenlijk afscheid A. Matser en O.WiggersT Amsterdamse brouwerij be trokken. De heer Kranenberg, die vanwege de vakantie van de heer Fröhlich de officiële toe spraak voor zijn rekening nam, vertelde in het kort de loopbaan Amsterdam Externe relaties, van de heer Meyer, oud-gedienden en collega's wa ren 16 augustus aanwezig tij- Daarna sprak de heer Meyer dens de afscheidsreceptie van een dankwoord uit, waarin hij A. Meyer. De heer Meyer was in een aantal zaken rond het pro zijn laatste functie als pro- ject Amsterdam vertelde. Ook jectleider bij de afbraak en liet hij de aanwezigen een stuk- nieuwbouw van de voormalige je tegel zien uit de oude oud-medewerkers van de voor malige brouwerij leeft. De re ceptie werd besloten met een zeer gezellig samenzijn. machine-kamer van de Am sterdamse brouwerij. Daarmee benadrukte hij het stukje nostalgie dat nog steeds bij de De heer Koch vertelde in zijn speech dat de heer Matser er meer dan 24 dienstjaren op heeft zitten. Ook vertelde hij dat de heer Matser bij de Sto ringsdienst bekend stond als een rots in de branding. Zelfs lastige storingen aan het kroon- kurktransport werden vakkun dig door hem geanalyseerd. Ook de heer Wiggers was tot 1987 Storingsmedewerker. Hij zorgde ervoor dat storingen snel en goed verholpen werden. De heer Wiggers, die er 21 dienstjaren op heeft zitten, stond bekend als een man die altijd goed gehumeurd was. Den Bosch De heren A. Mat ser en O. Wiggers namen 3 ok tober in de Cambrinuskelder in Den Bosch gezamenlijk af scheid van Heineken. Beiden waren werkzaam bij de afdeling Technische Dienst Verpakken en Opslag. Na de officiële ont vangst door de heer De Voogd werden de heren Matser en Wiggers toegesproken door de heer Koch. Na afloop volgde nog een gezel lig samenzijn, waarbij kinde ren, familieleden en collega's van de gelegenheid gebruik maakten om het tweetal veel geluk voor de toekomst toe te wensen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 24