23 van ons 40-jarig huwelijk. Tevens dank aan de heer Kregel voor zijn bemiddeling en dank voor de geluk wensen van de heer Kroep. J.P. Schreutelkamp Hierbij wil ik, mede namens mijn familie, iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens mijn afscheids receptie. Tevens mijn dank voor de toespraken, bloemen en cadeaus, die ik van u mocht ontvangen. Het ga u allen bijzonder goed! D. Butei In verband met ons 50-jarig huwelijk willen wij onze oprechte dank uitspreken voor de goede gaven en warme belangstelling die wij van de brouwerij, op een voor treffelijke wijze vertegenwoordigd door mevrouw Van Kooten, moch ten ondervinden. Het was onvergetelijk! Met dankbare groeten, Familie A. van Eijk Op 8 september is de heer C. Lokhorst (69) overleden. De heer Lokhorst is op 26 mei 1950 in dienst getreden van Heineken Rotterdam en op 1 december 1986 met pensioen gegaan. Op 30 augustus is de heer J.C. Schubart (71) overleden. De heer Schubart is werkzaam geweest bij Drankenhandel Dinkel te Enschede. Hij is in dienst getreden op 1 januari 1957 en met pensioen gegaan op 1 oktober 1984. De heer H. Nuberg (65) is op 16 sep tember overleden. De heer Nuberg trad 13 oktober 1952 in dienst bij Amstel en ging 1 februari 1991 met pensioen. De heer R. Koppenol (66) is 23 sep tember overleden. Hij is 1 juni 1956 in dienst getreden bij Heineken Rotterdam en ging 1 januari 1985 met pensioen. Op 24 september is de heer G.L. Persoons (79) overleden. De heer Persoons was werkzaam bij Heineken Den Bosch sinds 19 au gustus 1963 en is op 1 december 1976 met pensioen gegaan. Op 3 oktober is de heer J. Buis (82) overleden. Hij is op 5 augustus 1940 in dienst getreden bij Heineken Amsterdam en op 1 oktober 1974 met pensioen gegaan. De heer M. Mensen (72) is op 4 ok tober overleden. Hij was vanaf 24 ja nuari 1946 werkzaam bij Heineken Amsterdam. Hij is per 1 november 1983 met pensioen gegaan. Den Bosch Beloning Aanmoediging Zoeterwoude Mw. J. Kneppers (COR) 60,00 Bunnik J.S. Koosman (Verpakken) 75,00 2e idee J.S. Koopman (Verpakken) 75,00 A. Oosterman (Verpakken) 75,00 J.M. Oden (Verpakken) 75,00 2e idee J.M. Oden (Verpakken) 75,00 C. de Bas (Int. Transport) 75,00 J.M.A. van Leeuwen (Storingsdienst) 75,00 A. Azahaf (Verpakken) 75,00 H.D.J. Zuidema (Verpakken) 75,00 W.J.H. Suter (Verpakken) 75,00 H.M. Kemp (Verpakken75,00 M. Hammani (Verpakken) 75,00 F. Peek (Planning en Werkvoorber.) 75,00 D.E. Turksema (Verpakken) 250,00 D.E. Turksema (Verpakken) 150,00 D.E. Turksema (Verpakken) 350,00 P.E. v. Someren (Verpakken) 250,00 Horecagebieden F. Spoelstra (Brabant) 50,00 J.F. Prins (Den Haag) 75,00

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 23