In het Friese Grou staat het regionale verkoopkantoor van het horecagebied Groningen/Drenthe/ Friesland. Een gebied dat drie provincies bestrijkt, die niet alleen qua kilometers uiteen liggen, maar ook qua taal en cultuur verschillen. Collega Boudewijn Zwegers, eveneens van oorsprong Bra bander, zwaait de scepter over Grote klanten in toeristisch Merkentrouw Horecagroothandel Hergarden B.V. levert aan de gehele provin cie Friesland, van Lemmer tot Dokltum. "De afnemers in deze gebieden zijn vrij merken trouw", vertelt Van Dorst hier over. "De klanten bestaan voor al uit veel dorpscafé's en kleinere bedrijfjes, verspreid over de gehele provincie", ver telt Van Dorst. "We leveren ui teraard het hele pakket van Heineken, ook de produkten van Vrumona en Bols Benelux. Daarnaast hebben we een klein assortiment non-food, waaron der sigaretten en chips, zodat we de klant een totaal pakket kunnen aanbieden. Dat is ook goedkoper voor ons. Als je slechts een paar kratten per klant kan afleveren, ben je meer tijd en dus ook geld aan reizen kwijt." In het horecagebied staan een regionaal verkoopkantoor en horecagroothandel (Hergarden B.V.) in Grou (Friese spelling) en een rayonkantoor en dranken handel (Groningen B.V.) in de stad Groningen. Marinus van Dorst is sinds 1 oktober be drijfsleider van deze laatste ho recagroothandel, waar zo'n veertig mensen werken. Hij volgde Piet van der Veen op, die onlangs de 65-jarige leeftijd be reikte.Marinus groeide op in de drankenhandelwereld. Vader Ad van Dorst is bedrijfsleider Medewerkers uit Grou, met gehurkt Geesje Oosterloo (uitzendkracht), eerste rij van links naar rechts: Sietske Bos- Meijer, Ebe de Jong, Geesje Leemburg, Bennie Spoelstra. Tweede rij midden: Bauke Wagenaar. Achterste rij van links naar rechts: Bert forritsma, Evert Penning en van de drankenhandel Van Dorst/Liebrand/Olderaan B.V. in Den Bosch. "Ik ben in feite geboren tussen de kratten", ver telt hij hierover. Dat hij als Bra bander nu in het Friese vertoeft heeft enige uitleg nodig. "Toen ik in 1985 bij Heineken in vaste dienst kwam, gaf ik meteen aan dat ik overal in Nederland wil de werken. Mits het om een baan bij een drankenhandel zou gaan. Dat gebeurde ook. Ik werkte anderhalf jaar in Den Bosch, werd later assistent groepsleider van drankenhan del Havenstad in Rotterdam en ben sinds 2'/2 jaar werkzaam in Grou." Marinus van Dorst ziet niet zo veel verschil tussen het werken in een Brabantse of in een Frie se drankenhandel. "Het werk blijft hetzelfde, hoewel iedere drankenhandel natuurlijk eigen, unieke eigenschappen heeft. Daarbij speelt hier nog mee dat een Fries duidelijk anders is dan een Brabander. Een Fries kijkt eerst de kat uit de boom. Maar als hij je eenmaal goed kent en mag, krijg je ook alle medewer king."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 20